Zbiórka podpisów pod projektem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan” na rzecz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

17 sierpnia, 2022

Informacja o projekcie Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan”

na rzecz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny

W ostatnich latach w Polsce doszło do kilkuset profanacji, dewastacji, aktów wandalizmu i zniszczeń obiektów kultu religijnego w Polsce. Zniszczono dziesiątki kapliczek, figur, przydrożnych krzyży, a także murów, drzwi, okien świątyń. Od jesieni 2020 r. doszło do kilkudziesięciu zakłóceń obrzędów religijnych, w tym w szczególności zakłóceń mszy świętych w wielu polskich miastach. Odpowiedzialność karną za te czyny poniosła garstka ludzi.

Dlatego Komitet Inicjatywy Ustawodawczej „w obronie chrześcijan” zaproponował zmiany treści przepisów karnych, by dawały one realną ochronę prawną osobom wierzącym, obiektom kultu religijnego, świątyniom, kościołom.

i aktualnie zbiera podpisy pod projektem. W naszej parafii podpis będzie można złożyć w niedzielę 28 sierpnia br. przed kościołem w godz. od 9.00 do 12.30.

Zachęcamy do składania podpisów pod projektem, które będą zbierane po Mszy świętej. Zachęcamy do wspierania tej inicjatywy. Na liście poparcia do Sejmu niezbędne będzie podanie numeru PESEL.

Projekt zakłada zmianę treść art. 195 i 196 Kodeksu karnego. Są to przepisy regulujące odpowiedzialność karną za przestępstwa zakłócania aktów religijnych oraz obrazy uczuć religijnych. W żadnym zakresie nie proponuje podwyższenia kar, pozostają ona na dotychczasowym poziomie zagrożenia. Jego celem jest, aby osoby, które popełniają przestępstwa przeciwko wolności sumienia i wyznania, realnie były pociągane do odpowiedzialności karnej za swe czyny. Zazwyczaj nie będą to kary wysokie, bardzo często grzywny: ważne jest, aby były nieuchronne. Wolność religijna jest wolnością gwarantowaną konstytucyjnie, wobec czego każdy wierny i wyznawca kościoła lub związku wyznaniowego w Polsce prawnie uznawanego, ma prawo oczekiwać od Państwa Polskiego prawnej ochrony swego kultu.

7 lipca 2022 r. Marszałek Sejmu przyjął zawiadomienie o utworzeniu Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan”. Z tym dniem rozpoczęła się zbiórka podpisów pod obywatelskim projektem ustawy. Aby projekt był procedowany w Sejmie, w ciągu 3 miesięcy od rejestracji komitetu należy zebrać i przedstawić w Sejmie 100 000 podpisów złożonych na zatwierdzonym formularzu. Aby znaczenie społeczne (i tym samym społeczna presja na posłów) było większe, ważne jest, aby liczba podpisów znacząco przewyższała wymaganą przez prawo wskazaną minimalną liczbę podpisów.

Komitet został stworzony przez członków i sympatyków Solidarnej Polski Zbigniewa Ziobry, jego członkowie organizując wsparcie dla projektu nie zamykają się jednak w partyjnych ramach i są otwarci na wszystkie osoby i środowiska, które zechcą wesprzeć tę inicjatywę. Na stronie internetowej www.wobroniechrzescijan.pl można zapoznać się z najważniejszymi informacjami o akcji, przeczytać treść projektu ustawy wraz z uzasadnieniem oraz pobrać formularz do zbiórki podpisów. Bieżące informacje o przebiegu akcji można znaleźć także na profilu akcji na portalu Facebook: https://www.facebook.com/wobroniechrzescijan.Brak komentarzy w “Zbiórka podpisów pod projektem Komitetu Inicjatywy Ustawodawczej „W obronie chrześcijan” na rzecz ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny”

Napisz nowy komentarz