Kapłani pochodzący z parafii

  • bp. Jacek Pyl OMI
  • ks. Jan Pracz
  • ks. Stanisław Staręga
  • o.  Wojciech Pyl OMI
  • ks. Edward Sitnik
  • o. Jan Glica MIC
  • śp. o.Wawrzyniec Kurach OFMConv,  zm. 1976
  • śp. br. Bernard Kurach OFMConv,  zm. 2001
  • śp ks. Stanisław Kondeja, zm. 2012
  • śp ks. Tadeusz Kurach, zm. 2013