Słowo Księdza Proboszcza na IV Niedzielę Wielkanocną i miesiąc maj.

30 kwietnia, 2020

Słowo Księdza Proboszcza na IV Niedzielę Wielkanocną i miesiąc maj.

Serdecznie pozdrawiam wszystkich parafian, młodszych i starszych w Tygodniu Biblijnym. Mam nadzieję, że w przeżywaniu kolejnych dni w stanie epidemii towarzyszy wam Boże Słowo. Nie zapominajcie, że w Piśmie świętym mamy Słowa Życia, słowa, które podnoszą nas na duchu, które budzą nadzieje, słowa, które pomagają nam budować naszą teraźniejszość na prawdziwej skale, jaką jest Chrystus. Znajdujemy tam słowa, które ukazują nam prawdę o Bogu, który jest Miłością i słowa, które odsłaniają prawdę o nas samych, o naszej wielkiej godności dzieci Bożych i naszym grzechu, z którym trzeba przyjść do Jezusa pełnego Miłosierdzia, aby się od niego uwolnić. Czas wielkanocny, który wciąż trwa niech staje się dla nas czasem naszych kolejnych narodzin do nowego życia.  Nie zwlekajmy ze spowiedzią, której nie mogliśmy odbyć w czasie Wielkiego Postu lub też nie chcieliśmy tego uczynić. Jest ku temu dobry czas każdego dnia. Przez pół godziny przed każdą mszą św. w naszym kościele w konfesjonale jest obecny kapłan, gotowy wysłuchać spowiedzi i udzielić rozgrzeszenia. Pamiętajmy, że mieć zatwardziale serce przeciwko zbawiennym natchnieniom i odkładać pokutę do śmierci to grzechy przeciw Duchowi Świętemu. Są one wyjątkowo niebezpieczne, bo bezpośrednio narażają nas na utratę wiecznego zbawienia.

Moi Drodzy!

Przed nami miesiąc maj. Jeden z piękniejszych miesięcy roku. Zachwycający bogatą gamą odcieni zieleni. Miesiąc poświęcony Matce Bożej, w którym w ubiegłych latach jeździliśmy na autokarowe pielgrzymki do sanktuariów maryjnych naszej Ojczyzny lub też chodziliśmy pieszo do Sanktuarium Matki Bożej Fatimskiej w Górkach. W tym roku wspólnie nigdzie nie pojedziemy ani nie pójdziemy, bo trwa epidemia i wprowadzone są różne rozporządzenia, które nam to uniemożliwiają. Ale nie może w naszym kościele i w naszych domach zabraknąć modlitwy różańcowej czy śpiewu Litanii loretańskiej, która wchodzi w skład nabożeństwa majowego.

Papież Franciszek we środę w czasie audiencji generalnej zwrócił się do nas Polaków tymi słowami: „Pozostając w domach z powodu pandemii, wykorzystajmy ten czas do odkrycia na nowo piękna modlitwy różańcowej i tradycji nabożeństw majowych. Z rodziną, bądź indywidualnie, wpatrujcie się w każdej chwili w Oblicze Chrystusa i w serce Maryi. Niech Jej matczyne orędownictwo pomoże wam przetrwać czas tej szczególnej próby.”

Przyjmując Jego zachętę będziemy to czynić w kościele przez cały maj w dni powszednie o godz. 17.30 i w niedzielę w czasie nabożeństw majowych. W rozważaniach majowych pochylimy się na tajemnicą życia św. Jana Pawła II, którego 100-tną rocznicę urodzin w tym miesiącu 18 maja będziemy obchodzić.

Was wszystkich proszę, byście w swoich domach o odpowiedniej godzinie dla członków waszej rodziny odmawiali różaniec dołączając do niego jedną z dwóch modlitw zaproponowaną przez papieża, którą znajdziecie na końcu mojego słowa oraz śpiewali litanię do Matki Bożej.

Moi Drodzy

Tak się składa, że pierwsza niedziela rozpoczynającego się miesiąca, która wypada 3 maja jest Niedzielą Dobrego Pasterza rozpoczynającą Tydzień Modlitw o Powołania Kapłańskie i Zakonne. To kolejna ważna sprawa, którą oprócz próśb o ustania epidemii i obfity deszcz powinniśmy przedstawiać Bogu. W ubiegłym roku do Żeńskich Zgromadzeń Zakonnych w całej Polsce zgłosiły się tylko 149 dziewczyny.  Natomiast do polskich seminariów w roku 2019 wstąpiło 498 kandydatów do kapłaństwa, o 122 mniej niż w roku 2018. Do seminariów diecezjalnych zgłosiło się 324 mężczyzn, o 91 mniej niż przed rokiem (wówczas – 415). W seminariach zakonnych formacje rozpoczęły 174 osoby, o 31 mniej niż w roku 2018 (wówczas – 205).

 W skali ostatnich 20 lat spadek powołań do kapłaństwa wyniósł około 60 procent.

To pokazuję, jaka jest kondycja religijna naszej młodzieży. Jak bardzo przywiązana jest do świata i tego, co świat proponuję, chcąc zawładnąć ich wolnością i sercem. Inne statystyki pokazują nam, że coraz więcej wśród nich jest osób uzależnionych od komputera, telefonu, gier, pornografii, alkoholu, narkotyków, papierosów. Wielu z nich w szkole średniej otrzymawszy sakrament bierzmowania wypisuję się z lekcji religii, porzuca dotychczasowe praktyki religijne (udział w niedzielnej mszy św. codzienną modlitwę, czy systematyczną spowiedź i Komunię św.).

Drodzy rodzice!

Czy to wszystko nie powinno nas napawać jakimś smutkiem, może nawet wstydem, jeśli widzimy swoje dzieci odchodzące od Boga, uciekające w świat wirtualny, różnych uciech i rozrywek. Czy rzeczywiście zrobiliśmy wszystko, żeby ich dobrze wychować, żeby ich uchronić przed złem, które niszczy ich godność i zabiera im prawdziwą radość życia. Musimy te pytania stawiać sobie zarówno my duszpasterze jak i wy rodzice.

Niech tydzień Modlitw o Powołania będzie okazją do modlitwy za swoje dzieci. Niech stanie się okazją do rozmowy o wielkanocnej Komunii i spowiedzi świętej. Niech stanie się okazją by przyjrzeć się jak oni spędzają czas wolny od zajęć w szkole, czy uczestniczą w zajęciach on-line, czy odrabiają prace domowe również z religii, czy może już zrobili sobie dłuższe wakacje? Miejmy odwagę zadawać im trudne pytania i wskazywać prawdziwą drogę do szczęścia. Drogę z Chrystusem, który mówi o sobie „Ja jestem dobrym Pasterzem i znam owce moje, a moje Mnie znają”. Obyśmy wszyscy jak najpełniej poznali Go i uwierzyli w Jego miłość. Byśmy pozwolili Mu nas prowadzić przez życie. Kto za Nim poszedł zawsze zyskał więcej niż stracił. Bo On daje zbawienie i pokój.

Drodzy rolnicy i ludzie pracy.

Tradycją w naszej parafii było, że w miesiącu maju gromadząc się przy krzyżach, kapliczkach modliliśmy się o błogosławieństwo dla ludzkiej pracy, obfite urodzaje, o właściwą pogodę na czas wzrastania tego, co wsiane zostało w ziemię. Trwająca epidemia i zakaz zgromadzeń uniemożliwia nam modlitwę w dotychczasowej formie. Stąd też chcę zaproponować wam inne rozwiązanie. Wszyscy zdajemy sobie sprawę jak ta modlitwa nam jest potrzebna. Trwa nie tylko epidemia, ale i dająca w sposób widzialny znać o sobie susza. Bogu niech będą dzięki za wczorajszy deszcz, o który od wielu dni prosiliśmy razem z siostrami i księdzem kanonikiem w czasie modlitwy różańcowej w kościele o godz. 20.30. Wiemy, że tego deszczu jeszcze więcej potrzeba i będziemy o to w maju się modlić by nikomu nie zbrakło wiary i chleba.

Moje propozycja modlitwy o błogosławieństwo w pracy, o deszcz, o ustanie epidemii i obfite urodzaje jest następująca. Od poniedziałku 4 maja w dni powszednie codziennie będzie modlitwa w intencji mieszkańców danej wsi. O godz. 15.00 w poszczególne dni będą dojeżdżał własnym samochodem do wyznaczonej wsi pod jeden krzyż lub kapliczkę, przy której przygotujcie ołtarz, tak jak czyniliście to na poświecenie pól. Tam w towarzystwie sołtysa i radnych parafialnych lub innej wyznaczonej przez was osoby odmówię Koronkę do Miłosierdzia Bożego, odśpiewamy suplikacje i pobłogosławię wasze pola i domostwa. Bardzo proszę by wcześniej telefonicznie dać mi znać, pod którym krzyżem będziemy się modlić. Dalsza część modlitw będzie w kościele. O godz. 18.40. będzie różaniec i możliwość spowiedzi dla mieszkańców wyznaczonej na dany dzień wsi. Proszę by różaniec ktoś poprowadził ze wsi (zalatorka lub inna osoba). Po różańcu będzie nabożeństwo majowe przed Najświętszym sakramentem i po nim ok. 19.15 msza św. w intencji mieszkańców danej wsi. Ofiarę na mszę św. będzie można złożyć do puszki, która będzie stała przy wejściu do kościoła.

Przyjmijcie tę moją propozycje z otwartym sercem i wspólnie módlmy się w kościele o potrzebne łaski nam wszystkim.

Terminy mszy św.:

Środa 6 maja – Tarnów

Czwartek 7 maja – Ruda Tarnowska

Piątek 8 maja – Bączki

Sobota 9 maja – Kraski Dolne

Poniedziałek 11 maja – Nowe Kraski

Wtorek  12 maja – Domaszew

Środa 13 maja – Podłęż za Łachą i środkowa klata

Czwartek 14 maja – Podwierzbie (centrum przy kapliczce)

Piątek 15 maja – Ostrów

Sobota 16 maja – Kępa Podwierzbiańska i Podwierzbie (Kępka)

Poniedziałek 18 maja – Budy Podłęskie

Wtorek 19 maja –Samogoszcz

Środa 20 maja – Podłęż po szosie

Czwartek 21 maja Podwierzbie (Podwyspa przy krzyżu koło Brojków)

W czasie modlitwy w kościele pamiętajmy o ograniczeniach co do ilości osób. Jeśli będzie nas za dużo przed kościołem będzie można uczestniczyć.

Bardzo proszę by z każdej rodziny w niedzielę 4 maja bądź 10 maja przynieść w buteleczce wodę do błogosławieństwa. Po każdej mszy św. będzie obrzęd błogosławieństwa wody, którą potem możecie pokropić wasze pola czy też osobiście żegnać się w domu.

Drodzy Parafianie!

Wiem, że to moje słowo już limit liter i  znaków przekroczyło, ale chcę wam jeszcze podziękować za odpowiedzialną postawę w czasie liturgii poprzez udział w niej w maseczkach oraz za waszą ofiarność, która mnie zdumiewa.

W ostatnim tygodniu zostały złożone na potrzeby parafii na konto lub bezpośrednio w zakrystii lub kancelarii następujące ofiary: z Lipnik 200zł, z Samogoszczy 100zł, z Bączek 200zł, z Podłęża 100zł, z Podłęża 100zł, z Bud Podłęzkich 100zł, z Domaszewa 100zł, z Lipnik 400zł, z Podłęża 200zł, z Bączek 300zł, z Lewikowa 350zł, z Podłęża 100zł, z Podwierzbia 1000zł, z Nowych Krasek 200zł, z Podłęża 300zł, z Domaszewa 200zł, z Domaszewa 50zł, z Bączek 400zł, z Otwocka 400zł.

Za was wszystkich w najbliższą niedzielę 3 maja będą o godz. 7.00 odprawiał mszę św.. ( przypominam, że msze od niedzieli 7.00, 9.00, 11.00 i 16.00). Niech Bóg wam wszystkim wynagrodzi swoją łaską. I pamiętajmy, że „ochotnego dawcę miłuje Bóg” (por. 2 Kor 9, 7).

Zostały już zakończone pracę przy budowie chodnika i opaski, jest już zamontowany naświetlacz ledowy na lampie przed kościołem. Pan stolarz obiecał nam na wrzesień odnowić krzyż misyjny. Będziemy też chcieli podjąć inne prace, ale o tym poinformuję w późniejszym czasie.

Gdyby ktoś jeszcze miał życzenie wesprzeć parafię może to uczynić w zakrystii bądź przelewem na konto parafii:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy 38

08-480 Maciejowice

Nr. konta: 50 2030 0045 1110 0000 0240 8200 z dopiskiem „ Na cele kultu religijnego

Tacy na razie w czasie mszy św. przez miesiąc maj nie będziemy zbierać ze względu na bezpieczeństwo nas wszystkich, ale swoją ofiarę można zawsze wrzucić do skrzyneczki stojącej na półce z gazetami przy bocznym wejściu lub puszki stającej na schodach głównych.

Wybaczcie, że to słowo jest długie, ale jak was się tygodniami nie widzi kościele to potrzeba mojego serca jest taka, żeby wam o tych wszystkich sprawach napisać. Wszystkich jeszcze raz pozdrawiam i do spotkania na wspólnej modlitwie. Niech Bóg was zachowa w zdrowiu i Wam błogosławi.  Ks. Bogusław Filipiuk –Proboszcz Parafii.

Modlitwy zaproponowane przez papieża Franciszka na maj:

Modlitwa 1
O Maryjo, Ty zawsze jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei.

Powierzamy się Tobie, Uzdrowienie chorych, która u stóp krzyża zostałaś powiązana z cierpieniem Jezusa, trwając mocno w wierze.

Ty, Zbawienie ludu rzymskiego, wiesz czego potrzebujemy i jesteśmy pewni, że zatroszczysz się o to, aby radość i święto – tak jak w Kanie Galilejskiej – mogły powrócić po tym czasie próby.

Pomóż nam, Matko Bożej Miłości, byśmy dostosowali się do woli Ojca i czynili to, co powie nam Jezus, który obarczył się naszym cierpieniem i dźwigał nasze boleści, by nas prowadzić przez krzyż ku radości zmartwychwstania. Amen.

Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko, naszymi prośbami racz nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona.

Modlitwa 2

„Pod Twoją obronę uciekamy się, święta Boża Rodzicielko”

W obecnej dramatycznej sytuacji, pełnej cierpienia i udręki, która ogarnia cały świat, wołamy do Ciebie, Matko Boga i nasza Matko, i uciekamy się pod Twoją obronę.

O Dziewico Maryjo, miłosierne oczy Twoje na nas zwróć w tej pandemii koronawirusa, i pociesz tych, którzy są zagubieni i opłakują swoich bliskich zmarłych, niekiedy pochowanych w sposób raniący duszę. Wspieraj tych, którzy niepokoją się o osoby chore, przy których, by zapobiec infekcji, nie mogą być blisko. Wzbudź ufność w tych, którzy są niespokojni z powodu niepewnej przyszłości i następstw dla gospodarki i pracy.

Matko Boga i nasza Matko, błagaj za nami u Boga, Ojca miłosierdzia, aby ta ciężka próba skończyła się i by powróciła perspektywa nadziei i pokoju. Podobnie jak w Kanie Galilejskiej, wyjednaj u Twego Boskiego Syna, by pocieszył rodziny chorych i ofiar oraz otworzył ich serca na ufność.

Chroń lekarzy, pielęgniarki i pielęgniarzy, pracowników służby zdrowia, wolontariuszy, którzy w tym czasie kryzysu znajdują się na pierwszej linii frontu i narażają swoje życie, aby ocalić inne istnienia. Podtrzymuj ich heroiczne wysiłki i daj im siłę, dobroć i zdrowie.

Bądź blisko tych, którzy w dzień i w nocy opiekują się chorymi oraz kapłanów, którzy z troską duszpasterską i zaangażowaniem ewangelicznym starają się pomagać i wspierać wszystkich.

Najświętsza Dziewico, oświeć umysły naukowców, mężczyzn i kobiet, żeby mogli znaleźć właściwe rozwiązania i pokonać tego wirusa.

Wspieraj przywódców państw, aby działali mądrze, z troską i wielkodusznością, pomagając tym, którym brakuje tego, co niezbędne do życia, planując rozwiązania społeczne i ekonomiczne z dalekowzrocznością i z duchem solidarności.

Najświętsza Maryjo, porusz sumienia, aby ogromne sumy używane na rozwój i doskonalenie uzbrojenia mogły być wykorzystane do promowania odpowiednich badań, żeby zapobiec podobnym katastrofom w przyszłości.

Najukochańsza Matko, spraw, aby w świecie wzrastało poczucie przynależności do jednej wielkiej rodziny, świadomość więzi łączącej wszystkich, abyśmy z duchem braterskim i solidarnością spieszyli z pomocą w licznych biedach i sytuacjach nędzy. Pobudzaj do stanowczości w wierze, wytrwałości w służbie, stałości w modlitwie.

O Maryjo, Pocieszycielko strapionych, weź w ramiona wszystkie swoje niespokojne dzieci i wyproś, aby Bóg zadziałał swoją wszechmocną ręką i uwolnił nas od tej straszliwej epidemii, żeby życie mogło powrócić do normalnego biegu w spokoju.

Zawierzamy się Tobie, która jaśniejesz na naszej drodze jako znak zbawienia i nadziei, o łaskawa, o litościwa, o słodka Panno Maryjo! Amen.Brak komentarzy w “Słowo Księdza Proboszcza na IV Niedzielę Wielkanocną i miesiąc maj.”

Napisz nowy komentarz