REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM „ POZNAJEMY ŻYCIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ-PATRONKI PARAFII W SAMOGOSZCZY”

26 lutego, 2017

REGULAMIN KONKURSU DEKANALNEGO

Konkurs jest organizowany na terenie dekanatu łaskarzewskiego z racji 750-tej rocznicy kanonizacji św. Jadwigi Śląskiej i instalacji jej relikwii w kościele w Samogoszczy

Cele konkursu:

  • Zainteresowanie uczniów osobą księżnej  -św. Jadwigi Śląskiej
  • Poszerzenie wiedzy o św. Jadwidze Śląskiej
  • Pogłębienie wiary i kształtowanie chrześcijańskich postaw na podstawie świadectwa życia św. Jadwigi
  • Zachęcenie do czynnego udziału w życiu Kościoła

Konkurs w kategorii:

WIEDZOWEJ dla klasy IV – VI Szkoły Podstawowej

i dla klas I-III Gimnazjum.

Test z wiedzy na temat: „Życie i działalność św. Jadwigi Śląskiej”

  1. Etap szkolny 2 marca 2017r. -Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu, składającego się z 20 pytań zamkniętych i otwartych.

– Czas trwania testu -30 minut.

– DO DRUGIEGO ETAPU DEKANALNEGO  PRZECHODZI PO JEDNEJ OSOBIE Z  DANEJ SZKOŁY Z NAJWIĘKSZĄ ILOŚCIĄ PUNKTÓW.        W RAZIE POTRZEBY SZKOŁA PRZEPROWADZA DOGRYWKĘ  WE WŁASNYM ZAKRESIE.

Po przeprowadzeniu etapu szkolnego katecheta  odpowiedzialny za konkurs w danej szkole odsyła do organizatora konkursu protokół z etapu szkolnego. (wzór w załączniku nr 2)

  1. ETAP DEKANALNY odbędzie się 30 marca 2017 r. (czwartek) o godzinie   10.45  w ZESPOLE SZKÓŁ w Samogoszczy

– Konkurs zostanie przeprowadzony w formie testu, składającego się z 30 pytań: pytań zamkniętych i otwartych.

–  Czas trwania testu – 45 minut.

– Komisje konkursową powołuje organizator konkursu.

– Po zakończeniu testu komisja sprawdza prace i wyłoni laureatów ( I, II, III miejsce – osoby z najwyższą liczbą punktów).

– Nagrody książkowe i dyplomy otrzymują laureaci, pozostali uczestnicy otrzymują  dyplomy  za udział w konkursie.

Podsumowania konkursu i wręczenie nagród dla laureatów odbędzie się po Mszy świętej sprawowanej przez ks. Biskupa Kazimierza Gurdę – w dniu instalacji relikwii św. Jadwigi Śląskiej 2 kwietnia 2017r.o godzinie 11.30.

Uwaga! Przygotowując się do konkursu można wykorzystać materiały znajdujące się w wersji elektronicznej na stronie internetowej parafii św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy: www.parafiasamogoszcz.pl  we wpisie „Regulamin konkursu  „ POZNAJEMY ŻYCIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ-PATRONKI PARAFII W SAMOGOSZCZY”

Aby wziąć udział w konkursie  należy najpierw zgłosić szkołę do udziału

Zgłoszenie powinno zawierać:

  1. Nazwę szkoły, adres  i nazwę parafii
  2. Imię i nazwisko katechety / opiekuna i jego email

Formularz zgłoszenia w załączniku (nr 1 dla szkoły podstawowej i nr 1A dla gimnazjum)

Zgłoszenia na konkurs prosimy przysyłać do 10 lutego 2017r. na adres

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA

ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ

SAMOGOSZCZ 38

08 – 480 MACIEJOWICE  TEL: (25) 683 25 65 , email: parafiasamogoszcz@op.pl

lub ks. Bogusław Filipiuk tel. 501496701 email : fboguslaw@op.pl

 

Pytania na etap szkolny będą przesłane na adres email podany w zgłoszeniu do dnia 28 lutego 2017r.

 

Organizatorzy  konkursu:

PARAFIA RZYMSKOKATOLICKA                                   ZESPÓŁ SZKÓŁ

ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ                                                   W SAMOGOSZCZY 2

SAMOGOSZCZ 38

08-480 MACIEJOWICE                                                      08 – 480 MACIEJOWICE

TEL: (25) 683 25 65                                                              TEL. (25) 683 26 36

Katecheci:

  1. ALICJA SKIBA I KS. BOGUSŁAW FILIPIUK – Proboszcz Parafii

Zapraszamy!!!

Załącznik 1 – Zgłoszenie do konkursu -Szkoła Podstawowa  Zgłoszenie do konkursu Szkoła podstawowa

Załącznik nr 1A – Zgłoszenie do konkursu-  Gimnazjum Zgłoszenie do konkursu Gimnazjum

Załącznik nr 2  Protokół z konkursu o św. Jadwidze Śląskiej z etapu szkolnego:  protokół

Materiał do Konkursu :

  1. Ścieżkami życia św. Jadwigi na podstawie Święta Jadwiga Śląska – ks. A. Kiełbasa Warszawa1990  Opr.  mgr Ewa Dudek

2. ks. Witold Lesner Kobieta, która trzyma Kościół

3. Zamek w Krosińie odrzańskim – Ks. Marcin Siewruk

 

 

 Brak komentarzy w “REGULAMIN KONKURSU DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJUM „ POZNAJEMY ŻYCIE ŚW. JADWIGI ŚLĄSKIEJ-PATRONKI PARAFII W SAMOGOSZCZY””

Napisz nowy komentarz