Program Triduum Paschalnego.

22 marca, 2024

Jak będziemy przeżywać Triduum Paschalne?

Triduum Paschalne Męki i Zmartwychwstania Chrystusa Pana, które rozpoczyna Msza Wieczerzy Pańskiej to szczyt celebracji całego roku liturgicznego.

Wielki Czwartek, 28 marca 2024 r.

Msza Wieczerzy Pańskiej -godz. 18:00Święte Triduum Paschalne rozpoczyna się wieczorną celebracją Eucharystii – upamiętniającą Ostatnią Wieczerzę, podczas której Chrystus oddając Bogu Ojcu swoje Ciało i Krew pod postaciami chleba i wina ofiarował Apostołom, a przez nich ich następcom w kapłaństwie, pokarm na życie wieczne. Eucharystia, cudowny dar miłości Serca Jezusowego zaprasza do adoracji Najświętszego Sakramentu i służby siostrom i braciom, szczególnie cierpiącym i doświadczającym biedy duchowej i materialnej.Mszy Świętej Wieczerzy Pańskiej będzie przewodniczył Ksiądz Proboszcz. Po homilii dokona obmycia nóg (mandatum).Na zakończenie liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca adoracji, gdzie Chrystus będzie adorowany do godziny 22:00. Następnego dnia możliwość adoracji. Spowiedź w Wielki Czwartek od godz. 20.30 do godz. 21.30

________________________________________

Wielki Piątek, 29 marca 2024 r.

Droga Krzyżowa o godz. 15.00

Liturgia Męki Pańskiej- godz. 18:00

Wielki Piątek jest dniem Męki i Śmierci Chrystusa oraz dniem ścisłego postu będącego dla nas wierzących zewnętrznym uczestnictwa w cierpieniach naszego Pana. W tym dniu nie celebruje się Eucharystii, natomiast liturgia Kościoła na całym świecie upamiętnia mękę Jezusa poprzez szczególną celebrację składającą się z trzech momentów: Liturgii Słowa, Adoracji Krzyża i Komunii Świętej. Chrystus ukazuje się nam jako Sługa Jahwe, zapowiedziany przez proroków, Baranek, który ofiaruje samego siebie dla zbawienia wszystkich; Wzgardzony i odepchnięty przez ludzi, Mąż boleści, oswojony z cierpieniem, jak ktoś, przed kim się twarze zakrywa, wzgardzony tak, iż mieliśmy Go za nic (Iz 53, 3). Krzyż jako element obecny w każdej liturgii, szczególnie w tej Wielkopiątkowej – jako tron chwały i drzewo zwycięstwa jest adorowany przez wiernych w szczególny sposób. Kościół medytując Mękę swego Pana i Zbawcy i adorując Krzyż Święty pochyla się nad swoim źródłem i modli się za zbawienie całego świata.Liturgii Męki Pańskiej będzie przewodniczył ksiądz proboszcz o godzinie 18:00. Po liturgii Najświętszy Sakrament zostanie przeniesiony do miejsca adoracji, zwanego Grobem Pańskim. Adoracja będzie trwać do godz. 22.00.Spowiedź w Wielki Piątek od godz. 15.00 do 16.00 i od godz. 21.00 do godz. 22.00W Wielki Piątek wierzący w Chrystusa zachowują wstrzemięźliwość od pokarmów mięsnych i post przez ograniczenie spożywania pokarmów postnych. Kościół zachęca , aby przezywać Wielką Sobotę w klimacie postu paschalnego przez otwarcie się na słowo Boże i budzenie w sobie pragnienia owocnego przeżycia misterium zmartwychwstania Chrystusa. Ten post jest dlatego, ponieważ „zabrano Oblubieńca” a Ukrzyżowanego złożono w grobie

Wielka Sobota, 30 marca 2024r. r.

Tego dnia Kościół trwa na modlitwie przy Grobie Chrystusa i powstrzymuje się od sprawowania ofiary Mszy Świętej. Przez cały dzień jest możliwość adoracji Najświętszego Sakramentu i przystąpienia do Sakramentu Pokuty i Pojednania. Zostaną również poświęcone pokarmy na stół wielkanocny.

Błogosławienie pokarmów w kościele w Samogoszczy będzie o godzinie, 9.30, 13.30, i 14.30

Na wsiach w następującej kolejności:

W Domaszewie o godz. 9.00 w świetlicy

W Lipnikach o godz. 10.00

W Lewikowie o godz. 10.20

W Tarnowie o godz. 10.40

W Rudzie Tarnowskiej – 11.00

W Ostrowie – 11.20

W Podwierzbiu – 11.40 (koło kapliczki)

W Kępie Podwierzbiańskiej – 12.00

W Podwierzbiu (Kępce) – 12.15

W Nowych Kraskach – 12.30

W Kraskach Dolnych – 12.45

W Budach Podłęskich 13.00

Spowiedź w Wielka Sobotę – będzie od godz. 13.30 do godz. 14.30

Sobota 30 marca 2024r.Wigilia Paschalna godz. 21:00

Wigilia Paschalna, zwana od czasów Św. Augustyna (IV w.) „matką wszystkich wigilii” jest najważniejszą i najświętszą nocą roku liturgicznego. Celebracja tej nocy wyraża nasze przejście od śmierci i grzechu do nowego życia w Chrystusie. W centrum liturgii Wigilii Paschalnej znajduje się Paschał – symbol Chrystusa Zmartwychwstałego; przy Jego świetle zostaje wygłoszony przez uroczystą aklamację śpiew Exultetu i Słowo Boże, w którym zawarta jest historia zbawienia od stworzenia świata do zmartwychwstania Chrystusa. Następnie udzielane są sakramenty inicjacji chrześcijańskiej katechumenom, lud Boży odnawia złożone podczas Chrztu Św. przyrzeczenia, składa wyznanie wiary oraz zawierza świat i Kościół w modlitwie wiernych. W liturgii eucharystycznej Baranek Paschalny staje się pokarmem dla nas, abyśmy żyli Nim i przez Niego w świętości życia. Uroczystą celebrację Wigilii Paschalnej zakończy procesja rezurekcyjna wokół kościoła.Uroczystej liturgii Wigilii Paschalnej o godz. 21.00 przewodniczył będzie ksiądz proboszcz Wraz z tą Wigilią rozpoczyna się radosny Okres Wielkanocny – czas celebrowania obecności Chrystusa Zmartwychwstałego. Na Wigilię Paschalną przychodzimy ze świecami lub paschalikami.

Zapraszam wszystkich parafian i gości do udziału w liturgii w Noc Paschy.

W nocy nastąpi zmiana czasu z zimowego na letni -31 marca nad ranem wskazówki zegarów przesuniemy z godz. 2.00 na godz. 3.00, poprzez to będziemy spali godzinę krócej

Niedziela Wielkanocna 31 marca 2024r. r.Msze św. o godz. 9.00 , 11.00 z procesją eucharystyczną wokół kościoła i 13.00

Kto będzie w nocy uczestniczył w Wigilii Paschalnej może drugi raz przyjąć Komunię św.

Poniedziałek Wielkanocny – 1 kwietnia 2024r. Msze św. o godz. 9.00 , 11.00 i 13.00Brak komentarzy w “Program Triduum Paschalnego.”

Napisz nowy komentarz