Podziękowanie Rektora WSD za zbiórkę na rzecz Seminarium

11 czerwca, 2020

Czcigodny Księże Proboszczu,Księża Wikariusze, Prefekci, Seniorzy, Rezydenci. Umiłowani Bracia i Siostry Parafianie,

            Każdego roku, dwukrotnie, przekazujecie dar swojego serca i odpowiedzialności w postaci ofiar składanych na tacę z przeznaczeniem na utrzymanie Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej. Od strony ekonomicznej, organizacyjnej to fundament funkcjonowania seminarium w którym do posługi wśród wiernych a także do swojej drogi własnego uświęcania przygotowują się przyszli kapłani. Co roku w okresie jesiennym alumni seminarium mają okazję osobiście spotkać się z Wami w ramach tzw. Niedzieli Seminaryjnej, a w IV Niedzielę Wielkanocną, w Niedzielę Dobrego Pasterza składacie ofiary na tacę z przeznaczeniem na potrzeby seminaryjne. Mając świadomość Waszych własnych potrzeb osobistych jak również parafialnych, pragnę podziękować w imieniu wszystkich alumnów, moderatorów i wykładowców naszej uczelni za od lat okazywane zrozumienie i Waszą ofiarność. Bez niej nie byłoby możliwe nasze funkcjonowanie: uniwersytecki proces dydaktyczny z wykładami, ćwiczeniami, praktykami wymaganymi przez prawo o szkolnictwie wyższym jak również, a może przede wszystkim cały proces formacyjny prowadzący do kształtowania postawy ludzkiej i duchowej przyszłych kapłanów.

            Z powodu wybuchu epidemii koronawirusa, z racji różnego rodzaju ograniczeń nie była możliwa zbiórka w Niedzielę Dobrego Pasterza, która w tym roku wypadała 3 maja. Odbija się to wyraźnie na kondycji ekonomicznej instytucji diecezjalnej jaką jest seminarium. Dzięki decyzji Księdza Biskupa Ordynariusza, po konsultacji z Radą Ekonomiczną Diecezji taka zbiórka ma odbyć się w niedzielę 14 czerwca we wszystkich parafiach diecezji. Dzieje się to dzień po udzieleniu święceń prezbiteratu kolejnym alumnom przygotowującym się przez 6 lat studiów i formacji w seminarium. Z wielką nadzieją liczymy na Waszą życzliwość. Ufamy, że doświadczając podobnych, może nieraz większych trudności, w życiu osobistym i wspólnotowym ze zrozumieniem i życzliwością podejdziecie do naszej prośby. Bardzo dziękujemy za każdy, nawet najdrobniejszy gest wsparcia i pomocy. Nosimy w swoich sercach pragnienie oddania Wam, wiernym naszej diecezji, wszelkiego dobra, które poprzez pracę jako moderatorzy lub jako studiujący alumni, możemy zdobywać w seminarium, również dzięki Waszemu wsparciu. Ufam, że dokonywać się to będzie poprzez głęboką wiarę i oddanie przyszłych kapłanów w posłudze w Owczarni Chrystusowej Kościoła Siedleckiego.

Za każde dobro, modlitwę i życzliwą troskę o Wyższe Seminarium Duchowne Diecezji Siedleckiej gorąco dziękuję.

Ks. Piotr Paćkowski – Rektor WSD SiedlceBrak komentarzy w “Podziękowanie Rektora WSD za zbiórkę na rzecz Seminarium”

Napisz nowy komentarz