Obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem Zmartwychwstania Pańskiego

26 marca, 2021

BŁOGOSŁAWIEŃSTWO STOŁU PRZED UROCZYSTYM POSIŁKIEM W NIEDZIELĘ ZMARTWYCHWSTANIA PAŃSKIEGO

PROPOZYCJA WG KSIĘGI “OBRZĘDY BŁOGOSŁAWIEŃSTW”

1 Przed rozpoczęciem obrzędu można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. “Zwycięzca śmierci”.

AKLAMACJA WIELKANOCNA

1. Ojciec rodziny lub przewodniczący zapala świecę umieszczoną na stole i mówi: Chrystus zmartwychwstał. Alleluja.

Wszyscy odpowiadają:Prawdziwie zmartwychwstał. Alleluja.

CZYTANIE

2. Następnie ktoś z uczestników odczytuje tekst Pisma Świętego. 1 Tes 5,16-18: Zawsze się radujcie.Bracia i siostry, posłuchajcie słów świętego Pawła Apostoła do Tesaloniczan.Zawsze się radujcie, nieustannie się módlcie. W każdym położeniu dziękujcie, taka jest bowiem wola Boża w Jezusie Chrystusie względem was.

Albo:Mt 6,31-33: Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść?Bracia i siostry, posłuchajcie słów Ewangelii według świętego Mateusza.Jezus powiedział do swoich uczniów: „Nie troszczcie się zbytnio i nie mówcie: co będziemy jeść? co będziemy pić? Przecież Ojciec wasz niebieski wie, że tego wszystkiego potrzebujecie. Starajcie się naprzód o królestwo Boga i o Jego sprawiedliwość, a to wszystko będzie wam dodane”.

MODLITWA BŁOGOSŁAWIEŃSTWA

3. Po odczytaniu tekstu przewodniczący mówi:

Módlmy się.

Z radością wysławiamy Ciebie, Panie Jezu Chryste, który po swoim zmartwychwstaniu ukazałeś się uczniom przy łamaniu chleba. Bądź z nami, kiedy z wdzięcznością spożywać będziemy te dary, i jak dzisiaj w braciach przyjmujemy Ciebie w gościnę, przyjmij nas jako biesiadników w Twoim królestwie. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.Wszyscy:Amen.

PO POSIŁKU

WERSET

Ojciec rodziny lub przewodniczący mówi: Uczniowie poznali Pana. Alleluja.

Wszyscy: Przy łamaniu chleba. Alleluja.

MODLITWA

Ojciec rodziny lub przewodniczący:

Módlmy się.

Boże, źródło życia, napełnij nasze serca paschalną radością i podobnie jak dałeś nam pokarm pochodzący z ziemi, spraw, aby zawsze trwało w nas nowe życie, które wysłużył nam Chrystus przez swoją śmierć i zmartwychwstanie i w swoim miłosierdziu nam go udzielił. Który żyje i króluje na wieki wieków.Wszyscy:Amen.

Na zakończenie można zaśpiewać pieśń wielkanocną, np. “Otrzyjcie już łzy płaczący”Brak komentarzy w “Obrzęd błogosławieństwa stołu przed uroczystym posiłkiem Zmartwychwstania Pańskiego”

Napisz nowy komentarz