Komunikat księdza Proboszcza na temat zasad uczestnictwa w liturgii od dnia 30 maja 2020r.

30 maja, 2020

Moi Drodzy

Ukazało się już w Dzienniku Ustaw – ROZPORZĄDZENIE  RADY MINISTRÓW z dnia 29 maja 2020r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii w którym czytamy :

 „ §15.8 Zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się w budynkach i innych obiektach kultu religijnego uczestnicy realizują obowiązek, o którym mowa w §18 ust.1,  (§18.1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa) z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny, a w przypadku gdy to zgromadzenie odbywa się na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 2m od siebie lub realizują obowiązek, o którym mowa w§18ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

§18.1. Do odwołania nakłada się obowiązek zakrywania, przy pomocy odzieży lub jej części, maski, maseczki, przyłbicy ust i nosa.

3)w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu.”

Z tego wynika, że limit wiernych w kościele został zniesiony. Może w naszym kościele we mszy uczestniczyć dużo więcej wiernych niż dwudziestu jak było dotychczas.  Ale pozostał  obowiązek zasłonięcia ust i nosa przez wszystkich uczestniczących we mszy św. czy innym nabożeństwie z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny czyli kapłanów.

Dlatego bardzo proszę, by każdy wierny jeśli zdrowie mu na to pozwala wchodząc do kościoła zakładał maseczkę i zakrywał nią nos i usta.

Osoby nie mające maseczek mogą we mszy św. uczestniczyć na zewnątrz kościoła zachowując od siebie nawzajem 2 metry odstępu.

Przystępując do spowiedzi św. czynimy to w maseczce.

Komunię św. przyjmujemy do ust lub na rękę przed ołtarzem. Do Komunii podchodzimy procesjonalnie w jednym rzędzie (czyli idąc jeden za drugim).  Przed przyjęciem komunii św. przyklękamy w odpowiednim momencie lub czynimy skłon. Odkrywamy usta nie dotykając ręką zewnętrznej części maseczki.

Uczestnicząc w pogrzebie na cmentarzu powinniśmy mieć założone maseczki. Również w czasie procesji na cmentarz i procesji Bożego Ciała, w których ciężko czy wręcz niemożliwe jest zachowanie odstępu należy mieć zasłonięte usta i nos.

Bardzo proszę byśmy tych zasad przestrzegali w trosce o bezpieczeństwo swoje i innych bliźnich. Ks. Bogusław Filipiuk – Proboszcz ParafiiBrak komentarzy w “Komunikat księdza Proboszcza na temat zasad uczestnictwa w liturgii od dnia 30 maja 2020r.”

Napisz nowy komentarz