Historia parafii

31 lipca, 2013

kościół

Jak podaje odpis aktu erekcyjnego,wmurowanego w fundamenty obecnej świątyni, parafia istnienie od 1339r. Datę erekcji parafii Samogoszcz znajdujemy w zapiskach metrykalnych w roku 1639, poczyniony przez ówczesnego księdza proboszcza Marcina Cybulskiego(1639-1654). Pisze on ,że w czasie jego pasterzowania wybuchł pożar w Samogoszczy od którego spłonęła także plebania,z nią spłonęły księgi kościelne od trzech wieków istniejące.

Księgi wizytacyjne z lat 1802-1860wspominają,że w roku 1725 został pobudowany kościół drewniany pod wezwaniem świętej Jadwigi wdowy,przez ówczesną dziedziczkę Teresę załuską.Poświęcenia tego kościoła dokonał ksiądz biskup sufragan krakowski, Michał Kunicki. Kościół przetrwał 145lat. Prawdopodobnie stał w miejscu obecnej świątyni.

Podczas wizytacji kanonicznej w roku 1860 stwierdzono,że kościół drewniany z powodu starości jest zniszczony i potrzebuje odbudowania. Wniosek ówczesnego księdza proboszcza Felicjana Wojno przedstawił wizytujący ksiądz biskup Beniamin Szymański hrabiemu Stanisławowo Zamojskiemu, dziedzicowi dóbr w Samogoszczy. Ten wyraził gotowosć wybudowania kościoła murowanego,własnym kosztem,przy pomocy parafian.Na skutek tego doświadczenia,w trzecim dniu wizytacji ksiądz biskup poświęcił ,,Kamień węgielny” pod nowy kościół, w obecności licznie zgromadzonych wiernych. Było to 20 czerwca 1860 roku. Kościół zaczęto budować w dopiero w 1863 roku. W rok później, 20 listopada 1864 roku ksiądz Felicjan Wojno, z upoważnienia biskupa poświęcił nowy kościół. i zaczął odprawiać nabożeństwa. Uroczystego(konsekracji) kościoła dokonał 13 października 1878 roku ksiądz biskup Walenty Baranowski,sufragan lubelski.

św Jadwiga Śląska

Oto napis z pamiątkowej tablicy obecnego kościoła:

,,Ten kościół,pod wezwaniem świętej Jadwigi śląskiej,erygowany w XIII wieku,Stanisław Zamojski,syn Stanisława Ordynata i Zofii z domu czartoryskich,z małżonką swoją Różą,z córką Przemysława potockiego i Teresy z domu Sapiechów wznieśli w 1863roku za Papieża Piusa IX,Beniamina Szymańskiego,Biskupa podlaskiego proboszcza kanonika Felicjana Wojno. Plan podał Henryk Marconi wykonał budowniczy Ankiewicz,staraniem Ludwika Malholme,naczelnika Kancelarii Głównej rodziny Zamojskich i Józefa Królikowskiego rządcy dóbr Maciejowskich”.

Według dawnego zwyczaju,kościół został postawiony na cmentarzu grzebalnym o czym świadczą wykopade ludzkie kości w czasie prac budowlanych ,prowadzonych w pobliżu kościoła i ustny przekaz wiernych parafii Samogoszcz.

Do parafii Samogoszcz należały obecnie istniejące parafie: Korytnica,Górzno,Łaskarzew,Gończyce. Dlatego przy parafii pracowało trzech księży: Proboszcz i dwóch wikariuszy. Na terenie obecnej parafii znajdowała się parafia Tarnówek(Teraz wieś Tarnów), gdzie w 1326 roku został wybudowany drewniany kościół,Z biegiem czasu ,z powodu bliskości Wisły,parafia z Tarnówka została przeniesiona do Samogoszczy. Drewniany kościół został rozebrany, a z jego materiałów postawiono na nowym cmentarzu grzebalną kaplicę,istniejącą do dna dzisiejszego,chociaż przebudowaną w inne miejsce, z nowego materiału. W miejscu starej kaplicy stoi kamienny obelisk poświęcony pamięci zmarłych kapłanów.Brak komentarzy w “Historia parafii”

Napisz nowy komentarz