Życzenia wielkanocne

1 kwietnia, 2018

Drodzy Internauci, odwiedzający naszą parafialną stronę.

W Święta Wielkanocne pragnę życzyć Wam jak najczęstszych spotkań ze Zmartwychwstałym Chrystusem. Coraz głębszego poznania Jego tajemnicy oraz wchodzenia w nią byście z każdym dniem stawali się coraz bardziej podobni do Niego. Życzę siły do niesienia swego krzyża i odwagi do wchodzenia w te wszystkie sytuację naszego życia w których widzimy śmierć. Niech Pascha Jezusa, Jego męka, śmierć i zmartwychwstanie pozwolą Wam w śmierci oraz trudach codziennego życie widzieć bramę do nowego życia, którego dawcą jest Jezus. Niech Zmartwychwstały Pan udzieli Wam łaski do trwania w miłości, a tym, którzy trwają w grzechu do podźwignięcia się z niego i rozpoczęcia życia w wolności dzieci Bożych. Niech Chrystus Pan Wam błogosławi, darzy zdrowiem, a w swoim Słowie ukazuję prawdziwa drogę do szczęścia. Niech da Wam swojego Ducha, abyście Jego mocą umieli żyć miłością  w waszych domach, miejscach pracy i szkołach. Błogosławionych Świąt Wielkanocnych oraz wszystkich szczęśliwych dni po świętach . Szczęść Boże. Ks. ProboszczBrak komentarzy w “Życzenia wielkanocne”

Napisz nowy komentarz