Zaproszenie na Pielgrzymkę Żywego Różańca – Leśna Podlaska, 26 sierpnia 2023 r.

6 sierpnia, 2023

Drodzy Kapłani, Zelatorzy i Zelatorki

oraz wszyscy członkowie Kół Żywego Różańca!

W ostatnią sobotę sierpnia jako wspólnota Żywego Różańca pielgrzymujemy do Leśnej Podlaskiej. 26 sierpnia 2023 r. w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, podejmując pielgrzymi trud zechcemy wspólnie się spotkać, wyrazić swoją wiarę, wzmocnić więzi z Bogiem przez zadośćuczynienie za popełnione grzechy i zaniedbane dobro. Pielgrzymka to forma pokuty. Podejmowana jest oznaką nawrócenia. Bez czynów pokutnych nasze nawrócenie jest nietrwałe, staje się deklaracją uczuciową, nie pociągającą za sobą prawdziwej przemiany życia. Duch Święty działa w tych, którzy nawracają się prawdziwie i trwale, a jest to zawsze związane z podejmowaniem pokuty, która jest przeciwna wobec zachcianek ciała. Ten element ekspiacji powinien na zawsze wpisać się w nasze życie, by zwyciężał w nas duch, a nasza wiara nie stała się martwa. Niech podjęta pielgrzymka będzie świadectwem naszej duchowej pracy – nawracania, czyli zwracania się ku Bogu, której wielu nie podejmuje z powodu braku świadomości grzechu lub lenistwa. Pątnicy pielgrzymują również, ażeby wyrazić wdzięczność lub prośbę. Niech nie zabraknie podziękowania, bo wszystko jest darem Boga i zawierzenia swoich obaw i trosk opiekunce ziemi podlaskiej, Tej, która może nas ocalać, chronić przed złem i skutecznie upraszać błogosławieństwo u Boga.

Wraz z Moderatorami Rejonowymi i Diecezjalną Radą Żywego Różańca serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej. Trud pielgrzymowania do sanktuarium Maryjnego związany jest z pomocą i wsparciem Maryi w procesie naszego nawracania i otrzymania potrzebnych łask i pociech przez Jej wstawiennictwo.

W tym roku podejmiemy temat: ,,Ku umocnieniu mojej wiary w Kościół Chrystusowy”. Konferencję wygłosi ks. kan. dr Andrzej Kuliberda z archidiecezji częstochowskiej, który jest Dyrektorem Wydziału Duszpasterskiego w kurii częstochowskiej i wykładowcą w Wyższym Seminarium Duchownym w Częstochowie.

Prosimy o zarejestrowanie grup i pobranie materiałów związanych z tematem pielgrzymki ,,Ku umocnieniu mojej wiary w Kościół Chrystusowy” opracowanych przez ks. kan. dr Andrzeja Kuliberdę. Polecamy to wydarzenie Waszej modlitwie, prosimy księdza proboszcza i zelatora parafialnego o organizację pielgrzymki oraz obecność członków Stowarzyszenia ,,Żywy Różaniec” i wszystkich chętnych włączając także Różaniec Rodziców za dzieci, który od ubiegłego roku został włączony do Żywego Różańca. Niech nie zabraknie nikogo, któremu droga jest modlitwa różańcowa. Ufamy, że Leśniańska opiekunka Podlasia nie odmówi nam łask, byśmy umocnieni w wierze jeszcze owocniej czerpali z darów obecnych w Kościele Chrystusowym.

Prosimy także wypełnić kartę zgłoszeniową, którą należy zabrać ze sobą do Leśnej Podlaskiej i przekazać w rejestracji. Dla pokrycia kosztów organizacyjnych (posiłek, materiały, ofiara dla prelegenta i zespołu muzycznego) będziemy zbierali kolektę przy rejestracji (15 zł. /osobę ). Będzie też możliwość wpłaty na misje oraz na rozbudowę Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie. Za Ofiarodawców sprawowana jest Msza Święta w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Bóg zapłać! Ponadto wspólnie z Radą Żywego Różańca Przygotowujemy niezbędnik, w którym znajdą się najważniejsze i praktyczne pomoce związane z Żywym Różańcem. Będzie można go nabyć w najbliższym czasie.

Prosimy o zgłoszenie uczestnictwa parafii u dekanalnego zelatora, bądź pod numer telefonu  696502852 do 22 sierpnia 2023. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Spotkajmy się wspólnie przy naszej Matce, oddając się pod Jej opiekę, wyrażając swoją miłość i wdzięczność.

Diecezjalna Rada Żywego Różańca,
Moderatorzy Rejonowi i Moderator Diecezjalny
ks. Grzegorz Koc

Program pielgrzymki:

9.00 Rejestracja

10.00 Rozpoczęcie

O. Justyn Duszczyk – Przeor

Ks. dr Grzegorz Koc Diecezjalny Moderator Żywego Różańca

10.15 Konferencja: ,,Ku umocnieniu mojej wiary w Kościół Chrystusowy” ks. kan. dr Andrzej Kuliberda

11.00 Adoracja Najświętszego Sakramentu, różaniec

12.00 Świadectwa Misjonarzy

12.30 Msza Święta pod przewodnictwem ks. bp Grzegorza Suchodolskiego

14.00 Agapa

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego

15.30 ZakończenieBrak komentarzy w “Zaproszenie na Pielgrzymkę Żywego Różańca – Leśna Podlaska, 26 sierpnia 2023 r.”

Napisz nowy komentarz