Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do podjęcia studiów w Instytucie Teologicznym w Siedlcach

26 maja, 2018

Drodzy Siostry i Bracia!

Od 1 października 2018 r. zostaje reaktywowany Instytut Teologiczny w Siedlcach. Decyzja o reaktywacji podyktowana jest faktem, że na przestrzeni najbliższych kilku lat, duża grupa szkolnych katechetów nabędzie praw emerytalnych. Patrząc perspektywicznie, pojawi się zatem zapotrzebowanie na osoby pragnące podjąć i gorliwie pełnić posługę nauczycieli religii w szkole.

W związku z powyższym zostaje ogłoszony nabór na I rok niestacjonarnych studiów magisterskich – specjalność katechetyka. Studia przeznaczone są dla osób świeckich, członków instytutów życia konsekrowanego i stowarzyszeń życia apostolskiego oraz członków ruchów kościelnych. Oferta skierowana jest do każdego, kto pragnie pogłębić prawdę o Bogu, Kościele i świecie oraz umocnić chrześcijańską wizję rzeczywistości.

Ukończenie studiów teologiczno-katechetycznych, w zależności od ich rodzaju, umożliwia:

  1. uzyskanie kwalifikacji do wykonywania posługi nauczyciela religii w przedszkolach, szkołach podstawowych oraz szkołach ponadpodstawowych;
  2. uzupełnienie przygotowania pedagogicznego i katechetycznego dla absolwentów teologii (np. brakujących przedmiotów katechetycznych oraz praktyk);
  3. pogłębienie wiedzy teologicznej (dla osób, które nie planują pracy w szkole).

Zajęcia odbywają się w trybie cotygodniowym (w każdą sobotę roku akademickiego) i mają formę wykładów oraz warsztatów.

Zapraszam osoby chętne po maturze lub ukończonych studiach do podjęcia kształcenia w Instytucie Teologicznym w Siedlcach.

Szczegółowe informacje można uzyskać na stronie internetowej Instytutu Teologicznego w Siedlcach pod adresem: www.it.siedlce.pl

 

 

Biskup Siedlecki Kazimierz Gurda

 Brak komentarzy w “Zaproszenie Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy do podjęcia studiów w Instytucie Teologicznym w Siedlcach”

Napisz nowy komentarz