Zaproszenia na wakacyjne rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Siedlanowie.

24 maja, 2018

Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie zaprasza dzieci z klas 4 – 6 na wypoczynek wraz z zabawą, językiem angielskim, umocnienie swojej wiary przez doświadczenie miłości Boga, wspólną modlitwę.

W roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości będzie nam towarzyszyło hasło: Bóg, Honor, Ojczyzna.

Przewidziana jest pielgrzymka do sanktuarium maryjnego z zawierzeniem Jej swego życia.

Turnus pierwszy 2-6 lipca

Turnus drugi 9-14 lipca

 

Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie zaprasza młodzież gimnazjalną – klasa 7 i gimnazjum na wypoczynek wraz z umocnieniem swojej wiary przez doświadczenie miłości Boga, wspólną modlitwę. – 16-19 lipca 2018.

W roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości będzie nam towarzyszył temat wolności, po co jest i jak być prawdziwie wolnym. Tematem głównym będzie: Miłość jako zadanie rozwoju człowieka. Przewidziana jest pielgrzymka do sanktuarium maryjnego z zawierzeniem Jej swego życia i Ojczyzny.

Rozpoczęcie 16 lipca 2018 godzina 17.00

Zakończenie 19 lipca 2018 ok. 19.00

 

Dom Rekolekcyjny w Siedlanowie zaprasza młodzież ponad gimnazjalną oraz studentów na wypoczynek wraz z umocnieniem swojej wiary przez doświadczenie miłości Boga, wspólną modlitwę. – 23-26 lipca 2018.

W roku 100 rocznicy odzyskania niepodległości będzie nam towarzyszył temat wolności, po co jest i jak być prawdziwie wolnym. Tematem głównym będzie: Miłość jako zadanie rozwoju człowieka. Przewidziana jest pielgrzymka do sanktuarium maryjnego z zawierzeniem Jej swego życia i Ojczyzny.

Rozpoczęcie 23 lipca 2018 godzina 17.00

Zakończenie 26 lipca 2018 ok. 19.00

Zachęcam rodziców do wysłania swoich dzieci na rekolekcje. Ks. Proboszcz


Brak komentarzy w “Zaproszenia na wakacyjne rekolekcje dla dzieci i młodzieży w Siedlanowie.”

Napisz nowy komentarz