Wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej

Listopad 26, 2017

Parafia w Samogoszczy została podzielona na czternaście okręgów jedno mandatowych:

Okręg nr 1 – Lipniki

Okręg nr 2- Lewików

Okręg nr 3 – Tarnów

Okręg nr 4 – Ruda Tarnowska

Okręg nr 5 – Bączki

Okręg nr 6 – Samogoszcz

Okręg nr 7 – Podłęż

Okręg nr 8 – Domaszew

Okręg nr 9 – Podwierzbie

Okręg nr 10- Budy Podłęzkie

Okręg nr 11 – Kraski Dolne

Okręg nr 12 – Nowe Kraski

Okręg nr 13 – Ostrów

Okręg nr 14 – Kępa Podwierzbiańska i część Podwierzbia (zwana Kępką od Rodziny Bieniasów do Rodziny Szopów mieszkających przy Wiśle)

Mieszkańcy każdego z okręgu do dnia 12 grudnia2017r.  mogą zgłaszać spośród pełnoletnich mieszkańców swego okręgu kandydatów do Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej.  Kandydaci muszą spełniać następujące kryteria określone w statucie PRD i PRE w diecezji siedleckiej: “kandydatem może być wierny mający stałe zamieszkanie w parafii, pełnoletni, bierzmowany, odznaczający się roztropnością, wolny od kar kościelnych i cieszący się dobrą opinią wśród parafian”.

Kandydatów można zgłaszać u ks. proboszcza lub pisząc na adres : parafiasamogoszcz@op.pl

Karty do głosowania z nazwiskami i imionami zgłoszonych kandydatów zostaną rozdane w czasie wizyty duszpasterskiej pełnoletnim mieszkańcom parafii.

Na karcie trzeba będzie postawić X przy nazwisku jednej osoby, której udzielamy poparcia do PRD i PRE.

Wypełnioną kartę w niedzielę 28 stycznia 2018 lub w niedzielę 4 lutego 2018r. będziemy mogli przynieść do kościoła i wrzucić ją do urny.

Po przeliczeniu głosów i poznaniu wyników wybrani kandydaci zostaną zapytani czy chcą pełnić funkcję radnego w PRD lub PRE. Jeśli się zgodzą zostaną włączeni do Rady.

Niech Duch św. udziela wszystkim światła i mądrości, aby zostali wybrani ci, którzy będą wiernie i gorliwie służyć parafii pomagając proboszczowi sprawować powierzony mu urząd.

Pytania związane z wyborem radnych proszę kierować na adres : parafiasamogoszcz@op.pl. W razie potrzeby będę je wraz z odpowiedziami zamieszczał w komentarzach.

 

 Brak komentarzy w “Wybory Parafialnej Rady Duszpasterskiej i Parafialnej Rady Ekonomicznej”

Napisz nowy komentarz