Wolne miejsca w Bursie w Siedlcach.

2 lipca, 2016

Bursa Św. Stanisława Kostki dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach ma siedzibę w Siedlcach przy ulicy Biskupa Ignacego Świrskie­go 56, w bu­dynku stanowiącym własność Diecezji Siedleckiej. Organem prowadzącym jest Kuria Diecezjalna w Siedlcach, zaś nadzorującym działalność – Mazowiecki Kurator Oświaty w Warszawie – Delegatura w Siedlcach.

Jest instytucją z wieloletnią tradycją,  położoną w samym centrum miasta. Bursa jest placówką katolicką, niepubliczną, zapewniającą religijno-moralne i patriotyczne wychowanie oraz opiekę nad powierzoną nam młodzieżą. Przezna­czo­na jest dla chłopców szkół ponad­pod­sta­wo­wych uczących się poza miej­scem stałego zamieszkania, słuchaczy szkół pomaturalnych oraz studentów.

Zapewnia wychowankom smaczne i całodzienne wyżywienie, bardzo dobre sanitarnohigie­nicz­ne warunki zakwaterowania oraz doskonałe warunki do nauki w pokojach  jedno i dwuosobowych.  Może przyjąć 55 mieszkańców. Miesięczny koszt utrzymania to 320zł za osobę (zamieszkanie i pełne wyżywienie od poniedziałku do piątku).

Promuje zdrowy, sportowy i kulturalny styl życia.

Stawiamy na odpowiedzialność, fachowość i nowoczesność. Zapewniamy miłą, przyjazną, prawdziwie rodzinną atmosferę. Cieszymy się uznaniem Rodziców i samej młodzieży.

           

Z wyrazami wdzięczności i modlitewnej pamięci

Ks. Marcin OLEK

Dyrektor Bursy Św. Stanisława Kostki

dla Młodzieży Męskiej Szkół Ponadpodstawowych w Siedlcach

 

 

KONTAKT I SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE

 

 Tel. (25) 632-54-47, (25) 632-32-69, kom. 500-157-407                                                           

e-mail: bursa.siedlce@wp.pl

www.bursa.siedlce.pl              Brak komentarzy w “Wolne miejsca w Bursie w Siedlcach.”

Napisz nowy komentarz