Wizytacja kanoniczna parafii 30 sierpnia 2020r. -foto galeria

31 sierpnia, 2020

Spotkanie Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy z Radą Parafialną

Ingres księdza Biskupa

Msza św. pod przewodnictwem księdza biskupa Kazimierza

Spotkanie z przedstawicielami grup parafialnych.

Spotkanie z księżmi z dekanatu.

W domu Sióstr Służek NMP Niepokalanej.

Modlitwa i katecheza na cmentarzu.

Msza św. z udzieleniem sakramentu bierzmowania.

Bogu niech będą dzięki za dar wizytacji i Ducha Świętego dla naszej młodzieży.

Księdzu biskupowi Kazimierzowi dziękujemy za obecność pośród nas, wspólną modlitwę, posługę sakramentalną i skierowane do nas Słowo Boże. Kapłanom z dekanatu za ich obecność i posługę w kościele. Ks. Dariuszowi Koniecznemu za czuwanie nad przebiegiem liturgii.

Wszystkim, którzy wzięli udział w wizytacji dziękuję za obecność, przygotowanie liturgii i wspólną modlitwę pod przewodnictwem Pasterza naszej diecezji Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy. Niech zasiane w naszych sercach przez niego Słowo Boże wyda w każdym z nas jak najobfitszy plon.Brak komentarzy w “Wizytacja kanoniczna parafii 30 sierpnia 2020r. -foto galeria”

Napisz nowy komentarz