Czy wiesz, jakie treści w sieci ogląda twoje dziecko?

8 lutego, 2014

Instytut Profilaktyki Zintegrowanej jesienią 2012r. przeprowadził badania wśród młodzieży gimnazjum. W badaniach wzięło udział 3287 uczniów z 8 województw. Badania miały dać odpowiedź między innymi na pytanie jaka ilość nastolatków korzysta z pornografii.
Po przeprowadzonej analizie zebranych ankiet okazało się, że celowe korzystanie z pornografii w okresie ostatnich 30 dni zadeklarowało 20% dziewczyn i 66% chłopców.
Z grupy badanych chłopców 31% wskazało, że celowo korzystało z pornografii w tym okresie 1-5 razy,
21% chłopców wskazało korzystanie 6-30 razy, a 14% czyli co siódmy chłopiec stwierdził, że ogląda pornografię średnio przynajmniej raz dziennie.
Dane te na pewno nie napawają optymizmem, jeśli zna się skutki oglądania pornografii, która jest wszechobecna w sieci.
Kościół w Katechizmie Kościoła Katolickiego naucza w p.2354 „Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. Narusza poważnie godność tych, którzy jej się oddają (aktorzy, sprzedawcy, publiczność), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemności i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych.”
Skoro do dzisiaj nie zabroniły, my dorośli powinniśmy interesować się tym co dzieci oglądają i chronić je przed tym złem, nie zapominając o wychowaniu ich do życia w czystości.
Bł. Jan Paweł II już dawno nas o to prosił. W roku Jego kanonizacji podejmijmy jego apel: „Zwracam się do naszych polskich rodzin — do was, ojcowie i matki. Trzeba, aby rodzina stanęła zdecydowanie w obronie czystości swoich progów domowych, w obronie godności każdej osoby. Strzeżcie waszych rodzin przed pornografią, która dzisiaj pod różnymi postaciami wdziera się w świadomość człowieka, zwłaszcza młodzieży i dzieci. Brońcie czystości obyczajów w waszych ogniskach domowych i w życiu społecznym. Wychowanie do czystości jest jednym z wielkich zadań ewangelizacyjnych, jakie obecnie stają przed nami. Im czystsza będzie rodzina, tym zdrowszy będzie naród. A chcemy pozostać narodem godnym swego imienia, godnym chrześcijańskiego powołania.

«Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą» (Mt 5, 8).

(Jan Paweł II, Sandomierz, 12.06.1999)
Zachęcam do udziału w akcji Stowarzyszenia Twoja Sprawa. Więcej o akcji pod tym adresem:
http://www.twojasprawa.org.pl/akcja/chronmy-dzieci-przed-pornobiznesem/#.Ut-EQ3kswb2Brak komentarzy w “Czy wiesz, jakie treści w sieci ogląda twoje dziecko?”

Napisz nowy komentarz