Informacje na temat chrztu w parafii. Terminy chrztu i katechez.

2 września, 2016

Rodzice chcący ochrzcić dziecko powinni miesiąc przed chrztem zgłosić dziecko do chrztu, a trzy tygodnie przed chrztem dostarczyć następujące dokumenty:

– zaświadczenia dla rodziców chrzestnych (jeśli rodzice chrzestni pochodzą spoza naszej parafii)

– zaświadczenie o uczęszczaniu na lekcje religii od katechety z pieczęcią szkoły lub katechety  (jeśli kandydat na rodzica chrzestnego uczęszcza jeszcze do szkoły ponadgimnazjalnej) – dotyczy to chrzestnych z terenu naszej parafii.

– dane rodziców chrzestnych (imię i nazwisko, datę urodzenia, adres zamieszkania)

– akt urodzenia dziecka

– pozwolenie na chrzest dziecka w parafii Samogoszcz, jeśli rodzice dziecka mieszkają na co dzień poza terenem naszej parafii. Posiadanie zameldowania na terenie naszej parafii nie czyni nikogo członkiem parafii, jeśli w niej nie mieszka.

Sakrament chrztu św. w 2016r. będzie udzielany w następujących terminach:

1. 11 wrzesień 2016r. – XXIV Niedziela Zwykła – godz. 11.00

2. 09 październik  2016r.- XXVIII Niedziela Zwykła- godz. 11.00

3. 13 listopad 2016r. – XXXIII Niedziela Zwykła – godz. 11.00

4. 25 grudzień 2015r. – Uroczystość Narodzenia Pańskiego – godz. 11.00

Przygotowanie do  chrztu św. zakłada udział w czterech katechezach chrzcielnych.

Będą one głoszone w następujących terminach:

  1. 03 września 2016r. – sobota godz. 19.00
  2. 17 września 2016r. – sobota godz. 19.00
  3. 24 września 2016r. – sobota godz. 19.00
  4. 01 października 2016r. – sobota godz. 18.00.

Ks. Proboszcz

 Brak komentarzy w “Informacje na temat chrztu w parafii. Terminy chrztu i katechez.”

Napisz nowy komentarz