Słowo Księdza Proboszcza przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego i ostatnim tygodniem okresu wielkanocnego.

22 maja, 2020

Słowo Księdza Proboszcza przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego i ostatnim tygodniem okresu wielkanocnego.

Drodzy Parafianie

Nasze życie mimo epidemii biegnie dalej. Kościół, jako kochająca Matka prowadził nas przez kolejne tygodnie okresu paschalnego do Uroczystości Wniebowstąpienia, którą będziemy przeżywać 24 maja i Uroczystości Zesłania Ducha Świętego obchodzonej w tym roku 31 maja. Uroczystość ta zakończy okres wielkanocny.

Pan Jezus, jako Zwycięzca grzechu i śmierci, wstępując do nieba nie pozostawił nas samych w smutku. On powracając do Ojca pokazał nam gdzie jest cel naszego ziemskiego pielgrzymowania. A na czas ziemskiej wędrówki zostawił nam swój Pokarm – Eucharystię, która daje nam siłę do wypełnienia zleconych zadań. Wśród których najważniejsze staję się życie Ewangelią na co dzień, życie w miłości i czynienie tego, co jest wolą Boga odnośnie naszego życia.

Przez ostatnie prawie trzy tygodnie błogosławiąc nasze pola, ogrody i sady w czasie liturgii modliliśmy się słowami kolekty: „ Panie nasz Boże udziel błogosławieństwa swojemu ludowi i sprawa, niech ziemia wyda obfite plony, abyśmy z wdzięcznym sercem używali ich na Twoja chwałę”.

Mam nadzieję, że Bóg Miłosierny będzie nam błogosławił, że będzie nas obdarzał swoimi darami, a ziemia uprawiana przez rolników wyda obite plony, że ziarna zasiane w nią wzrosną i hojnie obrodzą.

Bardzo serdecznie dziękuję wszystkim, którzy znaleźli czas, by w poszczególne dni uczestniczyć w Eucharystii i o godz. 15.00 przyjść pod krzyż i tam się modlić. W sumie modliliśmy się w osiemnastu miejscach naszej parafii. O godz. 19.30 zostało w ostatnich dniach odprawionych szesnaście mszy św. w intencji dobrych urodzajów, ustania epidemii, z prośbą o Boże błogosławieństwo dla mieszkańców naszej parafii. Bóg zapłać składam również za ofiary złożone przy błogosławieństwie pól. Zrobiłem z nich dobry użytek. Kwotę 500zł przeznaczyłem na respiratory do siedleckiego szpitala, a 1000zł na potrzeby Wyższego Seminarium Duchownego w Opolu Nowym, do którego po przerwie spowodowanej epidemio powrócili już alumni. Pozostałą kwotę przeznaczyłem na wynagrodzenie siostrze organistce za jej posługę w kościele i na pokrycie kosztów dojazdu do poszczególnych wsi.

Zgodnie ze wskazaniami Księdza Biskupa Kazimierza Gurdy zawartymi w zarządzeniu w związku ze zmianami przepisów państwowych w trwającym stanie epidemicznym z dania 15 maja br. wznawiamy w parafii spotkania formacyjno-duszpasterskie prowadzone w grupach oraz przygotowanie do I Komunii św. i bierzmowania. Do tego wykorzystamy powierzchnię sakralną naszego kościoła.

W najbliższym tygodniu odbędą się następujące spotkania:

– w niedzielę 24 maja o godz. 15.00 z rodzicami dzieci przygotowującymi się  do I komunii św.

– wtorek 26 maj godz. 16.45- Ministranci – szkoła podstawowa kl. VII, VIII i I kl. szkoła ponadpodstawowa
– wtorek 26 maja godz. 18.40- Ministranci -szkoła podstawowa klasy IV- VI. Koniec 19.30

– środa 27 maja godz. 18.40 – Ministranci i lektorzy-szkoła ponadgimnazjalna i starsi. Koniec 19.30

– czwartek 28 maja godz. 16.30 – dzieci z klasy IV szkoły podstawowej przed Rocznicą I Komunii św. ( Rocznica I Komunii św. będzie 2 czerwca we wtorek o godz. 19.30?)

– piątek 29 maja godz. 18.30 – kandydaci na lektorów. (Przyjęcie do grona lektorów -1 czerwca o godz. 19.30 ?)

Wszystkie wymienione grupy zapraszam.

Już od dziś zaczynamy w kościele Nowennę przed Zesłaniem Ducha Świętego. Będzie ona odprawiana bezpośrednio po nabożeństwie majowym. Zachęcam również od odprawiania jej indywidualnie w swoich domach. Tekst nowenny można znaleźć na stronie parafialnej w internecie.

W sobotę 30 maja w wigilię Uroczystości Zesłania Ducha św. w naszym kościele będzie czuwanie modlitewne przed Najświętszym Sakramentem. Rozpocznie się ona o godz. 19.00 i będzie trwać do godz. 21.00. W tym czasie będzie też możliwość spowiedzi. Zachęcam wszystkich, aby w tym tygodniu oczyścili się z grzechów, by móc w stanie łaski oczekiwać na Zesłanie Ducha św.. Jest to ostatni tydzień na spowiedź i komunię Wielkanocną. Spowiedź każdego dnia od poniedziałku do soboty od godz. 17.15 do 18.00, a w niedzielę w czasie każdej mszy św. i pół godziny przed msza św..

W związku z możliwością w obecnym czasie udzielania sakramentu chrztu świętego dzieciom pragnę poinformować, że w okresie, gdy obowiązuję limit wiernych w kościele (1osoba na 10 m2) sakrament chrztu będzie udzielany w naszej parafii na dodatkowych mszach św. uzgodnionych przez rodziców dziecka z księdzem proboszczem.

Przy tej okazji pragnę przypomnieć, że wybrani przez rodziców dziecka kandydaci na chrzestnych muszą spełniać odpowiednie wymagania, które określa nie proboszcz, ale prawo diecezjalne zawarte w dokumentach II Synodu Diecezji Siedleckiej. A synod postanowił:

„385. Osoba przyjmująca chrzest na terenie Diecezji Siedleckiej, powinna – zgodnie z utrwaloną tradycją – mieć dwoje chrzestnych: ojca i matkę.
Uwzględniając wymogi prawa kanonicznego (kan. 874 § l), chrzestnym może być ten, kto:

  1. ukończył 16 rok życia, choć wyjątkowo, dla słusznej przyczyny, proboszcz może dopuścić kandydata młodszego, który ma ukończony 14 rok życia;
  2. przyjął sakramenty wtajemniczenia chrześcijańskiego;
  3. jest katolikiem praktykującym, regularnie uczestniczącym w niedzielnej
    Eucharystii, przystępującym do sakramentu pokuty, uczestniczy w katechezie szkolnej i swoim postępowaniem dającym dobry przykład chrześcijańskiego życia;
  4. nie jest ojcem lub matką przyjmującego chrzest;
  5. uczestniczył w cyklu katechez obowiązujących kandydatów na chrzestnych.

386. Chrzestnymi nie mogą być osoby żyjące w niesakramentalnym związku, młodzież nieuczęszczająca na katechizację w szkole oraz katolicy notorycznie zaniedbujący praktyki religijne lub prowadzące naganne życie pod względem moralnym (Instrukcja KEP o udzielaniu sakramentu chrztu świętego dzieciom z 14-15.12.1975, n. 5). Osoby, które nie spełniają warunków do pełnienia funkcji chrzestnego, nie powinny być również dopuszczane do funkcji świadka przy chrzcie. Kandydat na chrzestnego pochodzący z innej parafii winien przedstawić zaświadczenie od własnego proboszcza, że spełnia wymagane warunki do pełnienia tej funkcji.”

Proszę to wszystko wziąć pod uwagę i jeśli ktoś nie spełnia owych wymagań niech najpierw zmieni swoje życia, a potem przyjmuję funkcję chrzestnego i prosi o zaświadczenie, czy dopuszczenie do funkcji chrzestnego.

W Niedzielę Zesłania Ducha Świętego 31 maja w Pratulinie odbędzie się V Diecezjalna Pielgrzymka Kobiet. Ksiądz Biskup w swoim zaproszeniu pisze miedzy innymi tak: „…Pragnę zaprosić wszystkie Panie do udziału w V Diecezjalnej Pielgrzymce Kobiet do Pratulina, w niedzielę 31 maja br. na godz. 10.00.  W tym roku niestety ze względu na ograniczenia związane z pandemią koronawirusa zachęcam do uczestnictwa w niej przez transmisję na żywo na YouTube Podlasie24.pl  i radiową za pośrednictwem Katolickiego Radia Podlasie.

Pielgrzymka odbędzie się pod hasłem: „Bohaterki codzienności”, zaś tematyka jej dotyczyć będzie między innymi „Fenomenu kobiety” w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego”.

Program pielgrzymki jest w oddzielnym wpisie.

Na zakończenie pragnę wyrazić wdzięczność za ofiary składane do puszek w czasie niedzielnych eucharystii, które są na schodach bocznych i głównych oraz złożone indywidualnie w ciągu ostatniego tygodnia: bezimienna z Podwierzbia – 100zł. , z Podwierzbia 200zł, z Samogoszczy 500zł, z Podłęża 100zł.,  z Podłęża 400zł, z Lipnik 100zł, z Domaszewa 200zł, z Bud Podłęskich 100zł, z Lewikowa 100zł.

Wszystkich ofiarodawców z wcześniejszą zapowiedzią obejmę modlitwą w czasie mszy św. odprawianej 7 czerwca o godz. 7.00. Niech Bóg wszystkim błogosławi i ma was w swojej opiece. Ks. Proboszcz

 Brak komentarzy w “Słowo Księdza Proboszcza przed Uroczystością Wniebowstąpienia Pańskiego i ostatnim tygodniem okresu wielkanocnego.”

Napisz nowy komentarz