Słowo Księdza Proboszcza na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 19.04.2020r.

17 kwietnia, 2020

Słowo Księdza Proboszcza na Niedzielę Miłosierdzia Bożego

Drodzy Parafianie

W ostatnich dniach w zdrowiu przeżyliśmy Triduum Paschalne i Święta Zmartwychwstania Pańskiego. Obecnie przeżywamy Oktawę tych świąt. Jest to szczególny czas w życiu nas wszystkich. Słowo Boże każdego dnia pokazuję nam Chrystusa Zwycięzcę śmierci i szatana, Chrystusa pełnego mocy i zatroskanego o los człowieka, o każdego z nas. Z tym Zmartwychwstałym Panem wielu z was w ostatnich tygodniach mimo istniejącego zagrożenia koronawirusem spotkało się w sakramencie pokuty. Wasze serca zostały oczyszczone przez sakramentalną spowiedź. Zostaliście również umocnieni przez przyjętą Komunię świętą. Dziękuję Bogu, że mogliśmy wam służyć w konfesjonale i było komu podawać Jezusa w Komunii św..

Dziękuję również  wam za okazane posłuszeństwo w zakresie przestrzegania zarządzeń władz państwowych i kościelnych. Pozdrawiam szczególnie tych, którzy już ponad miesiąc nie byli w kościele z powodu pandemii koronawirusa. Codziennie dalej z siostrami o godz. 20.30 modlę się o Boże Miłosierdzie  nad nami i zachowanie naszej parafii od tej strasznej epidemii. Proszę Was, byście w tej modlitwie i wy nie ustawali.

W najbliższą niedzielę będziemy przeżywać święto Bożego Miłosierdzia. Kolejne święto, które trzeba będzie przeżyć w domu, gdyż jeszcze w tym dniu obowiązuję nakaz by w kościele nie było więcej niż pięć osób. Niech transmisje radiowe telewizyjne mszy św. będą dla nas pomocą w przeżyciu tej niedzieli oraz pomogą spotkać się ze Zmartwychwstałym Panem, który chcę być obecnym w waszym domowym kościele.

 Prymas Polski abp Wojciech Polak zachęca nas w Niedzielę Miłosierdzia do włączenia się o godz. 15.00 w modlitwę w intencji ustania epidemii i za wszystkich chorych i zmarłych. Pamiętając, że „Miłosierdzie leczy i uzdrawia. Ochrania nas i podnosi  z upadku. Rozwiewa lęk, broni przed złem i umacnia w nadziei. Potrzeba nam dziś tak bardzo Bożego Miłosierdzia i potrzeba bycia miłosiernym wzajemnie dla siebie”(abp. W. Polak) włączmy się w tę wielką modlitwę naszego narodu w naszych domach zapraszając do niej członków swojej rodziny. Ja osobiście będę ją o godz. 15.00 odmawiał w naszym parafialnym kościele. Niech ta modlitwa czyni nas coraz bardziej ufającymi Bożemu Miłosierdziu, niech czyni nas zdolnymi do wypełniania woli Boga w codziennym życiu.

 Pan Jezus do każdego z nas kieruje te słowa: „twoim obowiązkiem jest zupełna ufność w dobroć Moją, a Moim obowiązkiem jest dać ci wszystko, czego potrzebujesz”. Prośmy więc Go z ufnością a na pewno zostaniemy wysłuchani.

Mszę św. w Niedzielę Miłosierdzia Bożego będą sprawowane o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 16.00

Komunię św. poza msza św. będzie można przyjąć o godz. 8.30, 10.30 ,12.30, 14.30 i 15.20. Nie bójmy się Komunii św. przyjmować na lewą dłoń, by potem prawą włożyć ją do ust. Komunią św. w czasie mszy i poza mszą św. udzielać będziemy w kościele przed ołtarzem i na schodach kościoła. Przystępując do Komunii św. zachowajmy odpowiedni odstęp od siebie. Pamiętajmy także, że pozostając w domu możemy przyjąć Komunię św. duchową o czym pisałem w poprzednich swoich słowach skierowanych do was przed świętami.

Moi Drodzy!

Wszyscy wiem z przekazów medialnych, że od czwartku 16 kwietnia  br. mamy obowiązek w przestrzeni publicznej zasłaniania twarzy przez część odzieży lub maseczkę. Dotyczy to również takiego miejsca, jakim jest kościół czy plac przy kościelny lub cmentarz.

Bardzo proszę by wszystkie osoby biorące udział w liturgii lub przebywające na terenie kościoła, na placu przy kościele i cmentarzu obowiązek ten wypełniały. Również przystępując do spowiedzi świętej miejmy maseczkę. (Spowiedź w kościele jest każdego dnia przez pół godziny przed mszą św.) Nie chciałbym publicznie od ołtarza zwracać komuś uwagi. Zakładamy maseczki dla dobra innych. To też jest jeden z przejawów naszej miłości do drugiego człowieka.

Z tej czynności zostaliśmy zwolnieni tylko my kapłani, celebrujący liturgię i wykonujący inne czynności i obrzędy liturgiczne. Poza kościołem, również w kancelarii obowiązek zasłaniania twarzy będę starał się wypełniać. Rodziców proszę by przez przykład ze swojej strony wychowywali do tego swoje dzieci. Nie śmiejmy się z siebie nawzajem, że tak czy inaczej wyglądamy, nie lekceważmy wydanych zarządzeń, bo tu chodzi o nasze dobro wspólne, zdrowie i życie.

Kolejna sprawa o której chcę was poinformować to ta, że od poniedziałku 21 kwietnia br. liczba wiernych uczestniczących w naszym kościele w nabożeństwie zgodnie z zarządzeniem (1 osoba na 15mkw) będzie mogła wynosić 12 osób siedzących w ławkach na wyznaczonych miejscach oraz po jednej osobie w przedsionku kościoła i przy wejściu głównym pod chórem.

Oczywiście, że pierwszeństwo przy wejściu do kościoła mają osoby z rodziny, która zamówiła daną msze św. i siostry zakonne. Msze św. w dzień powszedni będą sprawowane nadal o godz. 17.00 i 18.00. a w niedzielę 26 kwietnia po raz ostatni o godz. 9.00, 11.00, 13.00 i 16.00.

Od 3 maja msze św. w niedzielę będą o godz. 7.00, 9.00, 11,00 i 16.00. Taki rozkład mszy św. będzie istniał do odwołania. Stąd też mogą ulec zmianie godziny odprawiania zamówionych intencji na maj. Proszę to sprawdzać w internecie lub gablocie przy kościele ewentualnie przez telefon.

W związku z trwającą epidemią i pozostawaniem dzieci w domach zostaje na czas nieokreślony przełożona Uroczystość Pierwszej Komunii św., która miała mieć miejsce 24 maja br. Taką decyzje podjął ksiądz Biskup Kazimierz Gurda. Wyraził ją w słowach „Do czasu zniesienia w Polsce stanu epidemii, uroczystości I Komunii Świętej i Bierzmowania nie odbędą się w diecezji siedleckiej. Zapewne diecezjanie chcieliby usłyszeć konkretną datę kiedy te uroczystości mogłyby się  odbyć, ale w sytuacji w jakiej jesteśmy, nie mogę jej podać. Jeżeli usłyszymy od Ministerstwa Edukacji Narodowej, że dzieci wracają do placówek oświatowych, że bezpieczne jest gromadzenie się w szkołach to wtedy bezpieczne będzie także gromadzenie się w kościołach. Wtedy rozpoczniemy przygotowania do  Sakramentów I Komunii Świętej i Bierzmowania.”

Również inne wydarzenia religijne w naszej parafii zostają przełożone na późniejszy czas, który zostanie określony później. Są nimi :

– Czterdziestogodzinne nabożeństwo zaplanowane na 27-29 kwietnia 2020r.

– IV Piesza Pielgrzymka do Górek w dniu 02 maja 2020r.

– Dzień skupienia dla kandydatów do bierzmowania w Pratulinie 05 maja 2020r.

Mam nadzieję, że to co zostaje przełożone będzie mogło odbyć się jeszcze w tym roku.

Moi Drodzy!

W ostatnich dniach, gdy kościół nasz jak inne opustoszał oraz gdy zaprzestaliśmy zbierania tacy by zachować odpowiedni odstęp od siebie widzę waszą troskę o zapewnienie środków materialny na właściwe funkcjonowanie parafii. W mijającym tygodniu  na potrzeby parafii  za pomocą przelewu na konto lub indywidualnie zostały złożone następujące ofiary: bezimienna z Podwierzbia – 100zł, bezimienna z Domaszewa – 100zł, bezimienna z Warszawy – 400zł, bezimienna z Warszawy – 200zł, bezimienna z Ostrowa -400zł, bezimienna z Domaszewa 100zł, bezimienna z Domaszewa 50zł, bezimienna z Domaszewa 100zł, bezimienna z Warszawy – 500zł.

Wszystkim ofiarodawcom składam w imieniu parafii serdeczne Bóg zapłać. Mam nadzieję, że dzięki tym ofiarom parafia będzie mogła dalej właściwie funkcjonować i zostanie ukończona kolejna rozpoczęta inwestycja jaką jest budowa nowego chodnika od kościoła do zabytkowej plebanii i opaski wokół niej.

Gdyby ktoś chciał dołączyć do grona ofiarodawców to można swoją ofiarę wpłacić na konto parafii:                                                                                                                          Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy 38

08-480 Maciejowice

Nr. konta: 50 2030 0045 1110 0000 0240 8200 z dopiskiem „ Na cele kultu religijnego”

Na zakończenie chcę przekazać radosną wiadomość, że po dziesięciu miesiącach naszej modlitwy o nowego biskupa pomocniczego w dniu wczorajszym tj. 16 kwietnia 2020r. papież Franciszek mianował biskupem pomocniczym naszej diecezji ks. Grzegorza Suchodolskiego – proboszcza parafii katedralnej w Siedlcach. Polecajmy jego osobę Bogu w naszych modlitwach.

Wszystkim życzę sił i cierpliwości na życie w stanie epidemii. Uważajcie na siebie i nie lekceważcie proponowanych nam przez odpowiednie władze zaleceń. Niech Miłosierny Jezus wszystkim nam błogosławi. Szczęść Boże.Brak komentarzy w “Słowo Księdza Proboszcza na Niedzielę Miłosierdzia Bożego. 19.04.2020r.”

Napisz nowy komentarz