Słowo Księdza Proboszcza na Adwent 2020

27 listopada, 2020

Słowo Księdza Proboszcza na Adwent 2020

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus…

Drodzy Parafianie!

Przez ostatnich kilkanaście dni dane mi było doświadczyć i przeżyć ciężką chorobę. Wiem, że nie jest to tylko moje osobiste doświadczenie. Bo również wielu z was w różnym czasie chorowało. Jedni z chorobą zmagali się w domu, inni musieli udać się do szpitala. Niektórzy jeszcze chorują. Wszystkich was pozdrawiam i ogarniam swoją modlitwą, bo wiem jak bardzo ona jest ważna, szczególnie w takich sytuacjach, kiedy człowiek staje się bezradny, słaby, pełen lęku o swoje życie czy życie swoich bliskich. Mój stan zdrowia po dwóch nieprzespanych tygodniach, które upłynęły przy wysokiej temperaturze, która mi towarzyszyła przez pierwszych dziewięć dni choroby oraz męczącym kaszlu na tyle się poprawił, że mogłem wrócić do kościoła i ponownie w nim dla was sprawować eucharystię. W chorobie celebrowałem ją przez dwa tygodnie każdego dnia na plebanii. Ciało i Krew Pana były dla mnie prawdziwym pokarmem i lekarstwem. W czasie choroby miałem również łaskę w tym tygodniu przeżyć rekolekcje kapłańskiej, które prowadził Ksiądz Arcybiskup Grzegorz Ryś w Łodzi dla swoich kapłanów. Stąd, że były transmitowane na kanale you tube archidiecezji łódzkiej mogłem się w nie włączyć w nocnej porze, gdy brakowało sił do snu. Czas tych rekolekcji był dla mnie prawdziwym umocnieniem i odkryciem miłości Boga, która dotyka człowieka nawet w chorobie. Uczestnicząc w tych rekolekcjach w czasie pandemii koronawirusa zrozumiałem jak wielki jest Bóg, że dla Niego nie ma żadnych ograniczeń. On może dotrzeć do człowieka w każdym czasie i w każdym miejscu, nie tylko w kościele. Ja Jego miłującej obecności doświadczyłem w swojej chorobie i za to doświadczenie choroby i doświadczenie miłości Boga oraz wielu z was, którzy za mnie żeście się modlili jestem bardzo wdzięczny. Jestem również wdzięczny pani doktor Ewie Jelskiej z naszej przychodni w Podłężu i pielęgniarce Barbarze Kalbarczyk za opiekę medyczną, którą zostałem fachowo otoczony. Niech Bóg wszystkim pracującym w naszym Ośrodku Zdrowia oraz Aptece wynagradza swoją łaską.

Bracia i Siostry!

Swoje słowo kieruję do was w czasie, gdy zawsze w parafii przeżywaliśmy rekolekcje wprowadzające nas w Adwent i nowy rok liturgiczny. W tym roku ze względu na epidemię i obowiązujące przepisy państwowe, które wyznaczają limit osób na eucharystii w duchu odpowiedzialności za wasze zdrowie i życie nie miałem odwagi by was na rekolekcje zapraszać. 26 listopada 2020r. wyszło kolejne rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii.                                Jest ono umieszczone w Dzienniku Ustaw. W rozporządzeniu tym między innymi zapisano tak:

„ 8.Do dnia 27grudnia 2020r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku, gdy zgromadzenie odbywa się:

1) w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m, nie więcej uczestników niż 1osoba na 15m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2) na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie i realizują obowiązek zakrywania ust i nosa, o którym mowa w § 25 ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

9.Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust.8 pkt 1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie. „

Z tego, co napisano powyżej wynika, że w naszym kościele w liturgii może uczestniczyć tylko 17 osób. Taki stan będzie trwał do 27 grudnia br. Jest to bardzo bolesne dla nas wszystkich ograniczenie, ale ufam, że jest ono w trosce  o nasze życie i zdrowie.

Wejdziemy w Adwent bez rekolekcji. Ale to nie znaczy, że ten czas mamy przespać. Wręcz przeciwnie. Trudności, które nas ograniczają mają nas mobilizować do większej czujności oraz pomysłowości w odkrywaniu dróg, którym Pan dziś do nas może przyjść.

Ja ze swej strony, jako proboszcz o ile tylko mi stan zdrowia pozwoli uczynię wszystko, by każdy z was mógł owocnie i w łasce przeżyć ten czas przygotowania do Bożego Narodzenia i do spotkania z Panem na końcu naszych dni.

Moi Drodzy!

W związku z obowiązującym limitem osób w kościele w niedziele Adwentu będą sprawowane cztery mszy św. w następujących godzinach 8.00, 10.00, 12.00 i 16.00.

W dni powszednie mszę św. będą nie tylko wieczorem, ale również czasami i rano. Godziny mszy św. w dni powszednie proszę sprawdzać na bieżąco w Internecie na stronie parafialnej www.parafiasamogoszcz.pl lub w gablocie przed kościołem.

Roraty w tym roku będą we środy i w soboty rano o godz. 7.00 i wieczorem           o godz. 17.00. Msza św. roratnia rano będzie poprzedzona śpiewem Godzinek            o godz. 6.40.

Dzieci ze szkoły podstawowej zapraszam z lampionami na roraty we środy i soboty o godz. 17.00. Każdej niedzieli będę podpowiadał, które klasy szczególnie zapraszam na najbliższe roraty, bo przecież wszyscy razem nie możemy przyjść, bo będzie nas za dużo.

Starszych zapraszam na roraty we środy. O godz. 6.40 – na Godzinki i o godz. 7.00 na mszę roratnią.

W soboty rano zapraszam młodzież ze szkoły ponadpodstawowej i szkoły ponadgimnazjalnej oraz studentów.

W sobotę 5 grudnia zapraszam na godz. 6.40 I i II klasę szkoły ponadpodstawowej. (liceum i technikum)

W sobotę 12 grudnia zapraszam na godz. 6.40 II i III klasę  ponadgimnazjlaną (liceum i technikum)

W sobotę 19 grudnia zapraszam na godz. 6.40 IV klasę Technikum                              i studentów

W każdą sobotę z tej racji, że nie ma rekolekcji i konferencji dla młodzieży po mszy roratniej będzie spotkanie z tymi, którzy przyjdą na roraty. Nasze sobotnie spotkania będziemy kończyć ok. godz. 8.30

Zechciejcie otwartym sercem przyjąć tę moją propozycje waszego udziału w Roratach, które są bardzo ważne w adwentowym oczekiwaniu i przygotowywaniu się na przyjście Pana.

Co do rekolekcji to proszę byście je przeżyli za pośrednictwem radia, telewizji lub Internetu. Na naszej stronie w mediach społecznościowych facebooku będą informował o takich możliwościach i podsuwał pewne propozycje. Bardzo bym chciał, abyście w dniach, w których będziecie w radiu, telewizji lub Internecie słuchali nauk rekolekcyjny przyszli do kościoła, skorzystali z sakramentu pokuty i uczestniczyli w Eucharystii. To będzie właściwe przeżywanie rekolekcji on-line. W naszym kościele spowiedź będzie każdego dnia, pół godziny przed mszą św..

W sobotę 28 listopada i najbliższą niedzielę w naszej parafii z posługą duszpasterską będzie ks. Marek Bieńkowski – Dyrektor Diecezjalnej Caritas. Jeśli ktoś chcę to będzie mógł również u niego się wyspowiadać.

Po niedzieli 13 grudnia będą wyznaczone konkretne godziny na spowiedź. Nie zapomnij, więc o tym, żeby ją przeżyć. Tym bardziej, że może z powodu pandemii i naszej rzadkiej obecności w kościele od kilku tygodni czy miesięcy żyjemy w grzechu. Grzech niesie śmierć. Pan daję życie.

Osoby chore w domach będę odwiedzał po 13 grudnia. Można je zgłaszać w kancelarii lub przez telefon 25 6832565 , 501496701

Moi Drodzy!

Czas Adwentu to również czas zauważenia człowieka w potrzebie i otworzenia dla niego swego serca i dłoni. Okazji do pomocy bliźnim będziemy mieli jak zawsze wiele. Obyśmy tylko chcieli naszym ubogim bliźnim tę pomoc i miłość okazać.

Już w najbliższą niedzielę z kościoła będziemy mogli wziąć pustą TORBĘ MIŁOSIERDZIA i wypełnić ją produktami spożywczymi lub chemicznymi. Tak wypełnioną torbę do 13 grudnia będziemy mogli przynieść do kancelarii lub na salkę koło kancelarii, gdzie siostry będą rozprowadzać opłatki na stół wigilijny. Torby z waszymi darami zostaną przez panie z grupy charytatywnej rozwiezione do ubogich rodzin i mieszkańców naszej parafii.

Również w I niedzielę Adwentu w naszej parafii ruszy akcja Wigilijne Dzieło Pomocy Dzieciom. W ramach tej akcji będzie można nabyć wigilijną świecę: świecę w kształcie stożka za 20 zł., świecę w kształcie dużego walca za 13 zł i świecę w kształcie małego walca za 7 zł.  Świece będą wystawione przy ołtarzu św. Antoniego i na salce parafialnej, gdzie siostry będą rozprowadzać opłatki, które w najbliższą niedzielę pobłogosławię.

Ofiara za opłatki jest przeznaczona na potrzeby Zgromadzenia Sióstr Służek Najświętszej Maryi Panny Niepokalanej. Bardzo się cieszę, że siostry są wśród nas i bardzo im dziękuję za codzienną modlitwę za nas i ich posługę w parafii. Siostrze Wandzie dziękuję, za to, że w ostatnich tygodniach w czasie mojej nieobecności w kościele spowodowanej chorobą dbała o to by kościół zawsze w odpowiedniej chwili był otworzony, by zabiły dzwony oraz by wszystko było przygotowane do liturgii. Niech Bóg swoją łaską Drogim Siostrom to dobro wynagrodzi.

W II Niedzielę Adwentu tj. 6 grudnia, która jest Dniem Modlitwy za Kościół na Wschodzie swoją ofiarą wrzuconą do puszki będziemy mogli wesprzeć katolików za naszą wschodnią granicą.

Bardzo dziękuję mieszkańcom Ostrowa i Samogoszczy, którzy w ostatnich dniach przyczynili się swoją pracą do uprzątnięcia cmentarza. W czwartek udało się nam wywieźć naturalne śmieci. W najbliższy poniedziałek zostanie wywieziony jeszcze kontener ze szkłem i z plastykiem. Pamiętajmy byśmy wynosząc zmarznięte chryzantemy do boksów, wcześniej zdjęli doniczkę i postawili ją przy boksie. Nie wrzucajmy z doniczkami kwiatów do boksów.

Tomaszowi Granisowi dziękuję za załadowanie śmieci do kontenera oraz za usunięcie kilkunastu karp z cmentarza, by można było wyrównać teren i na nim budować nowe groby.

Moi Drodzy!

Na koniec proszę was o modlitwę za ks. kanonika Henryka Demiańczuka, który w czasie mojej choroby dzielnie mnie zastępował wraz z księżmi z dekanatu. Obecnie również ma wysoką temperaturę i leży w łóżku. Niech Pan da mu siłę na czas choroby i szybki powrót do zdrowia oraz dalszej pracy duszpasterskiej w naszej parafii.

Wszystkim Wam życzę dobrego, owocnie przeżytego Adwentu. Niech każdy z was w tych adwentowych dniach doświadczy jak najwięcej łask od Pana. Niech każdy z was cieszy się zdrowiem, a ci, którzy są chorzy niech jak najszybciej powrócą do pełni sił. Pozdrawiam i proszę o modlitwę. Ks. Bogusław Filipiuk – Proboszcz parafii.Brak komentarzy w “Słowo Księdza Proboszcza na Adwent 2020”

Napisz nowy komentarz