Ruch Czystych Serc.

4 grudnia, 2016

Czym jest RCS?

„Błogosławieni czystego serca, albowiem oni Boga oglądać będą!” (Mt 5,8)

 
Ruch Czystych Serc (RCS) – szkoła miłości i klinika czystych serc
Tylko Jezus mówi całą prawdę o seksie i miłości. On powołał nas do istnienia, abyśmy tu na ziemi dojrzewali do miłości, bo pełnia szczęścia to kochać i być kochanym miłością niezniszczalną.
W Bożych planach tylko w małżeństwie seks może wyrażać bezinteresowny i wzajemny dar z całego duchowo-cielesnego bogactwa męża i żony, w Jezusie Chrystusie na zawsze.
Chcemy tylko prawdziwej miłości, niezależnie od tego, do jakiego stanu powołuje nas Pan, dlatego zawierzamy się Temu, który nas stworzył – Jedynemu Ekspertowi – Jezusowi Chrystusowi, prosząc, aby to On uczył nas, jak kochać, i by leczył zranione serca.
Zachowanie czystości przedmałżeńskiej i wolność od wszelkich nałogów, a przede wszystkim pielęgnowanie relacji z Jezusem, poprzez m.in. codzienną modlitwę i życie sakramentalne (częstą Eucharystię i regularną spowiedź św.), oraz podjęcie konkretnej pracy nad sobą – to sprawdzona drogą do prawdziwej – bo czystej – miłości.
Takie oddanie się Jezusowi stało się dla wielu z nas początkiem drogi wyjścia z nieuporządkowania w sferze seksualnej, a także z uzależnień od nikotyny, alkoholu czy narkotyków. Jezus czeka 24 h na dobę w sakramencie pojednania, by przebaczyć wszystkie grzechy i przywrócić czystość serca tym, którzy ufają w Jego nieskończone miłosierdzie. Nie ma przypadków beznadziejnych, ponieważ On uzdrawia z największych ran, podnosi z największych upadków i rozwiązuje najtrudniejsze sytuacje.
Dla Jezusa nie ma sytuacji bez wyjścia! On może uleczyć nawet najbardziej poranione serce!
„Tylko czyste serce może w pełni dokonać wielkiego dzieła miłości, jakim jest małżeństwo”.
Jan Paweł II
Wykroczenia przeciw czystości według Katechizmu Kościoła Katolickiego:

Rozwiązłość

KKK 2351 Rozwiązłość jest nieuporządkowanym pożądaniem lub nieumiarkowanym korzystaniem z przyjemności cielesnych. Przyjemność seksualna jest moralnie nieuporządkowana, gdy szuka się jej dla niej samej w oderwaniu od nastawienia na prokreację i zjednoczenie.

Masturbacja

KKK 2352 Przez masturbację należy rozumieć dobrowolne pobudzanie narządów płciowych w celu uzyskania przyjemności cielesnej. „Zarówno Urząd Nauczycielski Kościoła wraz z niezmienną tradycją, jak i zmysł moralny chrześcijan stanowczo stwierdzają, że masturbacja jest aktem wewnętrznie i poważnie nieuporządkowanym”. „Bez względu na świadomy i dobrowolny motyw użycie narządów płciowych poza prawidłowym współżyciem małżeńskim w sposób istotny sprzeciwia się ich celowości”. Poszukuje się w niej przyjemności płciowej poza „relacją płciową, wymaganą przez porządek moralny, która urzeczywistnia «w kontekście prawdziwej miłości pełny sens wzajemnego oddawania się sobie i przekazywania życia ludzkiego»” (Kongregacja Nauki Wiary, dekl. Persona humana, 9).

W celu sformułowania wyważonej oceny odpowiedzialności moralnej konkretnych osób i ukierunkowania działań duszpasterskich należy wziąć pod uwagę niedojrzałość uczuciową, nabyte nawyki, stany lękowe lub inne czynniki psychiczne czy społeczne, które mogą zmniejszyć, a nawet zredukować do minimum winę moralną.

Nierząd

KKK 2353 Nierząd jest zjednoczeniem cielesnym między wolnym mężczyzną i wolną kobietą poza małżeństwem. Jest on w poważnej sprzeczności z godnością osoby ludzkiej i jej płciowości w sposób naturalny podporządkowanej dobru małżonków, jak również przekazywaniu życia i wychowaniu dzieci. Poza tym nierząd jest poważnym wykroczeniem, gdy powoduje deprawację młodzieży.

Pornografia

KKK 2354 Pornografia polega na wyrwaniu aktów płciowych, rzeczywistych lub symulowanych, z intymności partnerów, aby w sposób zamierzony pokazywać je innym. Znieważa ona czystość, ponieważ stanowi wynaturzenie aktu małżeńskiego, wzajemnego intymnego daru małżonków. Narusza poważnie godność tych, którzy jej się oddają (aktorzy, sprzedawcy, publiczność), ponieważ jedni stają się dla drugich przedmiotem prymitywnej przyjemności i niedozwolonego zarobku. Przenosi ona ich wszystkich w świat iluzoryczny. Pornografia jest ciężką winą. Władze cywilne powinny zabronić wytwarzania i rozpowszechniania materiałów pornograficznych.

Prostytucja

KKK 2355 Prostytucja narusza godność osoby, która oddaje się prostytucji, stając się przedmiotem przyjemności cielesnej kogoś drugiego. Ten, kto płaci, grzeszy ciężko przeciw sobie samemu; niszczy czystość, do której zobowiązuje go chrzest, i znieważa swoje ciało, świątynię Ducha Świętego (Por. 1 Kor 6, 15-20). Prostytucja stanowi plagę społeczną. Dotyka na ogół kobiety, lecz także mężczyzn, dzieci i młodzież (w dwóch ostatnich przypadkach grzech jest jednocześnie zgorszeniem). Oddawanie się prostytucji jest zawsze grzechem ciężkim, jednak nędza, szantaż i presja społeczna mogą zmniejszyć odpowiedzialność za winę.

Gwałt

KKK 2356 Gwałt oznacza wtargnięcie przemocą w intymność płciową osoby. Jest naruszeniem sprawiedliwości i miłości. Rani on głęboko prawo każdego człowieka do szacunku, wolności oraz integralności fizycznej i moralnej. Wyrządza poważną krzywdę ofierze i może wywrzeć piętno na całym jej życiu. Jest zawsze czynem wewnętrznie złym. Jeszcze poważniejszy jest gwałt popełniony przez rodziców (por. kazirodztwo) lub wychowawców na dzieciach, które są im powierzone.

Adwentowe Dni Skupienia RCS

W adwentowym czasie czuwania zapraszamy RCSiaków, wszystkich chętnych młodych, którzy chcą żyć wg błogosławieństwa „Błogosławieni czystego serca…” oraz małżeństwa sakramentalne na weekendowe skupienie RCS i RCSM.

Niech będzie to czas adwentowego zatrzymania się i oczekiwania na Pana, który przychodzi do naszych serc ze swoją łaską..

Termin: 9-11 grudnia 2016 (rozpoczęcie pt. godz. 18, zakończenie niedziela godz. 13)

Miejsce: Jasna Góra

Koszt: 180 zł. od osoby (cena obejmuje noclegi, wyżywienie i udział; dojazd jest we własnym zakresie)

 Zapisy: malgorzata.fajfer@milujciesie.org.pl 

W celu wstępnej rezerwacji miejsca prosimy o podanie danych: imię, nazwisko, dokładny adres, mail, telefon, pesel każdej zapisywanej osoby (osoby z zagranicy nieposiadające peselu podają datę urodzenia). Osoby niepełnoletnie podają także nr telefonu do rodziców.

Potwierdzeniem wstępnej rezerwacji jest wpłacenie zaliczki 50 zł. od osoby do 4 grudnia (na konto podane w mailu zwrotnym).

Pozostała część kwoty będzie do zapłacenia na miejscu.

W przypadku rezygnacji z rekolekcji zaliczka nie podlega zwrotowi!

Wolne miejsca: są:)

 

W programie:

► codzienna Msza Św. (w niedzielę na Jasnej Górze w kaplicy Cudownego Obrazu Matki Bożej),

► wspólna adoracja (oraz możliwość nocnej adoracji Najświętszego Sakramentu dla chętnych),

► ciekawe konferencje,

► wyjścia na Apel Jasnogórski na Jasną Górę,

► możliwość spowiedzi i rozmowy z kapłanem,

► możliwość nabywania wartościowych pozycji książkowych, płyt, audiobooków, koszulek w sklepiku RCS.

 

Co zabrać ze sobą?

► Pismo Święte

► różaniec

► notatnik

► instrument muzyczny, jeśli grasz na jakimś

► śpiwora brać nie trzeba!

 

Na rekolekcje RCS przyjmujemy młodzież w wieku 16-33 lata; małżeństwa bez ograniczeń wiekowych.

Lokalne spotkania RCS.

Gdzie odbywają się spotkania?

WARSZAWA 1 – diecezja warszawska

Spotkania RCS w Warszawie odbywają się w czwartki o 18.30, przy kościele św. Andrzeja Boboli na Mokotowie, ul. Rakowiecka 61; wejście przez Dom Parafialny – na prawo od głównego wejścia do kościoła. Spotykamy się na I piętrze w Duszpasterstwie Akademickim Dąb (www.dab.jezuici.pl).

KONTAKT: warszawa@rcs.org.pl, formularz kontaktowyhttp://www.rcs.org.pl/warszawa

Facebook: RCS Warszawa https://www.facebook.com/groups/rcswarszawa/

WARSZAWA 2 – diecezja warszawsko – praska

Spotkania odbywają się w Duszpasterstwie Akademickim ARKA w Domu Słowa Bożego, ul. Grochowska 194/196.

*  w każdy piątek o godz. 19-19.40 adoracja i spowiedź św.; godz. 19.45 – Msza Św.

*  w II, III i IV piatek miesiąca godz. 20.30 spotkanie formacyjne – sala studencka  I piętro

Na spotkania zapraszamy młodzież w wieku studenckim i po studiach do 30 roku życia.

KONTAKT: ks. Janusz: xjanusz@wierzymy.pl; tel.: 694 963 835

 

WARSZAWA 3 – diecezja warszawsko – praska

Zapraszamy na spotkania RCS do Sanktuarium Matki Bożej, Królowej Polskich Męczenników przy Al. Stanów Zjednoczonych 55. Spotkania odbywać się będą w każdy poniedziałek o godz. 19:00 w salce przy kościele (wejście od zakrystii).

Kontakt: s. Sylwia MChr 22/ 810 00 01

Modlitwa zawierzenia:

„Panie Jezu, dziękuję Ci, że ukochałeś mnie miłością bez granic, która chroni od zła, podnosi z największych upadków i leczy najboleśniejsze rany. Oddaję Ci swoją pamięć, rozum, wolę, duszę i ciało wraz ze swoją płciowością. Przyrzekam nie podejmować współżycia seksualnego do czasu zawarcia sakramentu małżeństwa. Postanawiam nie czytać, nie kupować i nie oglądać czasopism, programów ani filmów o treściach pornograficznych. (Dziewczęta mogą dodać: »Postanawiam ubierać się skromnie i w żaden sposób nie prowokować u innych pożądliwych myśli czy pragnień«). Przyrzekam codziennie spotykać się z Tobą na modlitwie i w lekturze Pisma św., w częstym przyjmowaniu Komunii św. i adoracji Najświętszego Sakramentu. Postanawiam regularnie przystępować do sakramentu pojednania, nie ulegać zniechęceniu i natychmiast podnosić się z każdego grzechu.

Panie Jezu, ucz mnie systematycznej pracy nad sobą, a zwłaszcza umiejętności kontrolowania moich pobudzeń seksualnych i emocji. Proszę Cię o odwagę w codziennej walce ze złem, abym nigdy nie brał(a) narkotyków i unikał(a) wszystkiego, co uzależnia, a w szczególności alkoholu i nikotyny. Ucz mnie tak postępować, aby w moim życiu najważniejsza była miłość.

Maryjo, Matko moja, prowadź mnie drogami wiary do samego źródła miłości – do Jezusa. Za świętym Janem Pawłem II pragnę całkowicie zawierzyć się Tobie: »Totus Tuus, Maryjo«! W Twoim Niepokalanym Sercu składam całego (całą) siebie, wszystko, czym jestem, każdy swój krok, każdą chwilę swojego życia. Błogosławiona Karolino, wypraszaj mi dar czystego serca. Amen!”.Brak komentarzy w “Ruch Czystych Serc.”

Napisz nowy komentarz