ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz z wprowadzonymi zmianami w dniu 25 marca 2021r.

26 marca, 2021

ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz z wprowadzonymi zmianami w dniu 25 marca 2021r.

To co dotyczy osób uczestniczących w nabożeństwach.

& 25.1. Do dnia 9 kwietnia 2021r. nakazuje się zakrywanie, przy pomocy maseczki, ust i nosa:;

3)w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego oraz na cmentarzu

3. Nakazu określonego w ust.1nie stosuje się przypadku sprawującego kult religijny podczas jego sprawowania;

8.Do dnia 9kwietnia 2021r. zgromadzenia organizowane w ramach działalności kościołów i innych związków wyznaniowych mogą się odbywać, pod warunkiem, że w przypadku gdy zgromadzenie odbywa się:

1)w budynkach i innych obiektach kultu religijnego, znajduje się w nich, przy zachowaniu odległości nie mniejszej niż 1,5m, nie więcej uczestników niż 1osoba na 20m2 powierzchni, oprócz osób sprawujących kult religijny lub osób dokonujących pochowania, lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy w przypadku pogrzebu, oraz że uczestnicy realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§25ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny;

2)na zewnątrz, uczestnicy przebywają w odległości nie mniejszej niż 1,5m od siebie i realizują nakaz zakrywania ust i nosa, o którym mowa w§25ust.1, z wyłączeniem osób sprawujących kult religijny.

Przed wejściem do budynków i innych obiektów kultu religijnego informuje się o limicie osób, o którym mowa w ust.8 pkt1, oraz podejmuje środki zapewniające jego przestrzeganie.

W naszym kościele mającym powierzchnię 280m2 obecnie w liturgii może uczestniczyć 14 osób.  Osoby te zajmują miejsca w ławkach zachowując od siebie odstęp  minimum 1,5 m. Najlepiej po jednej stronie siedem osób i po drugiej siedem osób. Pozostali uczestniczy mogą uczestniczyć na zewnątrz zachowując odstęp 1,5 m i mając zakryte usta i nos maseczką. Komunia św. tym osobom będzie udzielana na schodach. Przystępując do komunii św. Należy zachować od osoby poprzedzającej odstęp 1,5m. Ci wierni, którzy przyjmują Komunię św. na rękę pochodzą jako pierwsi. Osoby przyjmujące komunię św. do ust niech spokojnie zaczekają, aż wszyscy, którzy chcą przyjąć Komunię św. na rękę ją przyjmą i odejdą. Przed przyjęciem Komunii św. oddajemy Jezusowi cześć przez przyklęknięcie lub głęboki skłon, jeśli nie możemy przyklęknąć.

Bardzo proszę o dostosowanie się do tych poleceń. Przepisy obowiązują od soboty 27 marca 2021r.. W dniu jutrzejszym podam więcej ogłoszeń na temat Wielkiego Tygodnia i Triduum Paschalnego. Ks. ProboszczaBrak komentarzy w “ROZPORZĄDZENIE RADY MINISTRÓW z dnia 19 marca 2021r.w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii wraz z wprowadzonymi zmianami w dniu 25 marca 2021r.”

Napisz nowy komentarz