Rozpoczęły się Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne – Pierwszy dzień

26 lutego, 2023

Po kilku miesiącach przygotowań, dziś, w pierwszą niedzielę Wielkiego Postu rozpoczęliśmy misje ewangelizacyjne. Bezpośrednio przed mszą o godz. 9.00 proboszcz parafii, ks. Bogusław Filipiuk powitał pierwszego z dwóch z misjonarzy, ks. dr. Mateusza Czubaka i zainaugurował misje – czas duchowej odnowy parafii, po czym odśpiewaliśmy hymn do Ducha Świętego. Na czas misji proboszcz powierzył parafian pod opiekę misjonarzom oraz przekazał ks. Mateuszowi stułę i klucze do kościoła, a także udzielił mu błogosławieństwa na czas głoszenia Słowa Bożego.

Po obrzędzie inauguracyjnym rozpoczęła się celebracja mszy świętej. Licznie zgromadzeni parafianie wysłuchali homilii, w której ks. dr Mateusz Czubak podkreślał fakt usprawiedliwienia grzesznego człowieka, ukochania go i powołania do życia w wieczności. Odwołując się do czytania z Księgi Rodzaju, misjonarz mówił o tym, że człowiek po okazaniu sprzeciwu wobec Boga, stara się przed nim ukryć, jednocześnie nie przyznając się do popełnionego błędu i szukając winnych poza sobą. Bóg natomiast na nieposłuszeństwo zawsze odpowiada miłością i szuka grzesznika. Kaznodzieja zaznaczył, że kiedy człowiek spotyka Boga, który jest miłością, kiedy doświadcza Jego nieskończonego miłosierdzia, chce poznawać Boga, i w Nim szukać szczęścia, w wyniku czego sam uczy się od Boga postawy miłosierdzia i jest zdolny okazywać je tym, z którymi żyje. Ks. Mateusz wskazał ponadto trzech wrogów, którzy przeszkadzają żyć mocą Bożego usprawiedliwienia. Pierwszym z nich jest Szatan, którego można pokonać tak, jak pokonał go na pustyni Jezus – Słowem Bożym i ufnością w bliskość Boga Ojca, pewnością, że On jest i kocha. Człowieka odwodzi od Boga także jego własne ego – pyszne i skupione na sobie oraz świat, który łudzi wizją życia bez trudności, życia w którym nie ma miejsca na Jezusowe „jeśli kto chce pójść za Mną, niech się zaprze samego siebie, niech weźmie krzyż swój i niech Mnie naśladuje”. Ponieważ nie zawsze nasze wizje pokrywają się z wizją Boga, potrzebujemy ciągłego nawracania, odnowy wiary. Misje mają nam pomóc pokonywać to, co staje na przeszkodzie naszej relacji z Bogiem – zakończył ks. Czubak.

Po porannej mszy świętej miało miejsce nabożeństwo Gorzkich Żali, natomiast po mszy o 12.00 misjonarz spotkał się z młodzieżą. W wygłoszonej konferencji podjął temat powołania – Bożego planu na nasze życie. Przypominał, że Bogu nie zależy na ograniczaniu wolności człowieka, ale na tym, by mimo trudności, których nie sposób uniknąć, człowiek czuł się potrzebny i szczęśliwy.

O godzinie 15.00 wierni zgromadzili się na parafialnym cmentarzu, by w procesji różańcowej prosić o wieczne szczęście dla zmarłych.

Pierwszy dzień misji zakończyła msza o 16.00, po której odbyło się spotkanie z osobami żyjącymi w związkach niesakramentalnych.

Jutro podejmiemy temat wyrzeczenia się zła i odwrócenia od grzesznych nawyków, pozbędziemy się przedmiotów związanych z magią i okultyzmem oraz odnowimy przyrzeczenia chrzcielne.

Homilię w poniedziałek i wtorek będzie głosił drugi z misjonarzy – ks. dr Jarosław Oponowicz .

Znajdźmy czas by słuchać Boga i przyjąć jego łaskę. Alicja Kościesza – członek Zespołu Misyjnego.

Msza św. o godz. 12.00
konferencja do młodzieży
Modlitwa na cmentarzu godz. 15.00
Msza św. o godz. 16.00


Brak komentarzy w “Rozpoczęły się Jubileuszowe Misje Ewangelizacyjne – Pierwszy dzień”

Napisz nowy komentarz