Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego.

3 lipca, 2018

Rekrutacja 2018

 Barka

 

Pan kiedyś stanął nad brzegiem,
Szukał ludzi gotowych pójść za Nim;
By łowić serca
Słów Bożych prawdą….

 

Słowami tej pięknej piosenki oazowej, którą tak ukochał nasz wielki rodak Święty Papież Jan Paweł II , Wspólnota Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej, zaprasza chętnych mężczyzn, gotowych „pójść za Nim” przez posługę w Chrystusowym kapłaństwie

 

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów….

Jestem ubogim człowiekiem,
Moim skarbem są ręce gotowe
Do pracy z Tobą
I czyste serce.

 

Ci, którzy mają  już „ręce gotowe i ochotne serce” mogą zgłaszać się do Rektoratu  naszej uczelni w celu rozpoczęcie procedury rekrutacyjnej,  wypełniając  następujące  warunki :

Wymagane dokumenty potrzebne przy ubieganiu się o przyjęcie do WSD

 •  prośba o przyjęcie, napisana własnoręcznie (zob. „Wzór prośby o przyjęcie do WSD„),
 • życiorys własnoręcznie napisany(z dokładnymi danymi personalnymi),
 • świadectwo doświadczenia Boga i usłyszenia głosu powołania,
 • świadectwo dojrzałości,
 • świadectwo chrztu,
 • świadectwo bierzmowania,
 • opinia księdza proboszcza,
 • opinia katechety,
 • orzeczenie lekarskie dotyczące kształcenia, o zdolności do podjęcia studiów, wymagane przy   ubieganiu się o przyjęcie na wszystkie wyższe uczelnie
 • 4 fotografie legitymacyjne,
 • xero dowodu osobistego.

Należy przygotować się  rozmowy kwalifikacyjnej składającej się z części pisemnej i ustnej, która odbędzie się 7lipca 2018 roku o godz. 10:00 (I tura) oraz 1 września 2018 roku o godz. 10:00 (II tura) –  w Domu formacyjnym Wyższego Seminarium Duchownego diecezji Siedleckie, który mieści się w Nowym Opolu k. Siedlec, ul. Seminaryjna 26

Zagadnienia (do wyboru), które będą poruszane w ramach pierwszej części rozmowy kwalifikacyjnej:

 1. Znaczenie pontyfikatów papieży Jana Pawła II i Jana XXIII dla Kościoła i świata.
 2. Na czym polega wyjątkowość chrześcijaństwa w stosunku do innych religii?
 3. Ukaż powołanie kapłańskie jako dar i tajemnicę. (W nawiązaniu do książki św. Jana Pawła II pt. Dar i Tajemnica, Kraków 1999.)
 4. Kim jest dla mnie Jezus Chrystus? (W nawiązaniu do książki pt. Wierzę w Syna Bożego, pod red. Ks. M. Paluszkiewicza, Siedlce 2014.)
 5. Jaką rolę pełni Duch Święty w życiu Kościoła i każdego chrześcijanina?
 6. Uzasadnij potrzebę i wartość czystości seksualnej w rozwoju młodego człowieka na podstawie znanej Ci literatury chrześcijańskiej.
 7. Jaka postawę winien przejawiać chrześcijanin wobec spraw dotyczących życia, takich jak: aborcja, eutanazja, „in vitro” i dlaczego?
 8. Omów życie pierwszych wspólnot chrześcijańskich na podstawie Dziejów Apostolskich.
 9. Omów postać i działalność św. Pawła Apostoła.
 10. Czy wiara chrześcijańska zobowiązuje do patriotyzmu? Uzasadnij na podstawie znanej Ci literatury polskiej.

Lektury pomocne w przygotowaniu wyżej wymienionych zagadnień:

 • Katechizm Kościoła Katolickiego, Poznań 1994.
 • Kompendium Katechizmu Kościoła Katolickiego, Kielce 2005.
 • Być chrześcijaninem dziś. Teologia dla szkół średnich, red. ks. M. Rusecki, Lublin 1992.
 • Dar i tajemnica, Jan Paweł II
 • Wierzą w Syna Bożego, red. Ks. M. Paluszkiewicz, Siedlce 2014.  (Można nabyć w czasie „Niedziel seminaryjnych” w parafiach.)

 

O Panie, to Ty na mnie spojrzałeś,
Twoje usta dziś wyrzekły me imię.
Swoją barkę pozostawiam na brzegu,
Razem z Tobą nowy zacznę dziś łów….

 

 

Prosimy dzwonić z wszelkimi pytaniami i wątpliwościami ws. rekrutacji do Wyższego Seminarium Duchownego Diecezji Siedleckiej na poniższe numery, z zastrzeżeniem, iż osobą odpowiedzialną za rekrutację i decyzją w tej kwestii jest REKTOR WSD.

Kontakt w sprawie rekrutacji:
tel.  do Księdza Rektora – 
517012735Brak komentarzy w “Rekrutacja do Wyższego Seminarium Duchownego.”

Napisz nowy komentarz