Rachunek sumienia dla dorosłych

29 marca, 2019

Pytania do rachunku sumienia

– Czy nie odkładałem pojednania się z Bogiem w sakramencie pokuty?

– Czy odprawiłem ostatnią pokutę?

– Czy wiara w to, że Bóg mnie kocha, była dla mnie źródłem szczęścia?

– Czy nie jestem bałwochwalcą? Czy Bóg jest w moim życiu na pierwszym miejscu?

– Czy nie dopuściłem się świętokradztwa , przyjmując Komunię św. w sposób niegodny?

– Czy pragnienie woli Boga w moim życiu było moim największym pragnieniem?

– Czy jestem wierny przyrzeczeniom z Pierwszej Komunii św. i bierzmowania?

– Czy w piątki nie spożywałem pokarmów mięsnych? Czy w czasie Wielkiego Postu nie uczestniczyłem w zabawach, dyskotekach?

– Czy imię Boga, które zostało mi objawione, służyło do tego, aby Go wielbić , wzywać i głosić bliźnim  przez świadectwo życia? Czy też do innych celów?

– Czy znajdowałem czas na modlitwę? Czy uczestniczyłem we Mszy św. w każdą niedzielę i święta nakazane?

– Czy msza św. była dla mnie osobistym i wspólnotowym spotkaniem z Panem, czy uczestniczyłem w niej tylko z przyzwyczajenia i obowiązku?

-Czy umiałem powstrzymać się od prac niekoniecznych?

– Czy nie wpadłem w nawyk niedzielnych zakupów?

– Czy okazywałem szacunek i miłość wobec najbliższych?

– Czy moi najbliżsi nie cierpieli z mego powodu?

– Czy umiałem słuchać współmałżonka i pozwalałem mu wypowiedzieć się do końca?

– Jakie relacje łączyły mnie z moimi dziećmi? Czy troszczyłem się o ich wszechstronne, a zwłaszcza religijne wychowanie? Czy modlę się z nimi? Czy dawałem im przykład chrześcijańskiego życia?

– Czy jako rodzic uczestniczę w spotkaniach organizowanych przez nauczycieli i katechezach prowadzonych przez księży? Czy nie krytykuję nauczycieli, wychowawców, współmałżonka przy dzieciach?

– Za co dzisiaj powinienem przeprosić rodziców, teściów, dzieci, kolegów w szkole i w pracy?

– Czy nie narażałem życia i nie szkodziłem zdrowiu bliźnich poprzez lekkomyślność, bijatyki, znęcanie fizyczne i psychiczne?

– Czy przestrzegałem zasad Kodeksu Drogowego?

– Czy nie narażałem własnego zdrowia i życia, np. poprzez nadmierne spożywanie alkoholu, palenie papierosów, używanie narkotyków?

– Czy nie jestem uzależniony od alkoholu, narkotyków, seksualności, hazardu, komputera, pracy?

– Czy byłem wierny wobec małżonka? Czy nie prowadziłem podwójnego życia?

– Czy nie popełniłem grzechu przeciw cnocie czystości sam lub z inną osobą? ( nierząd, masturbacja, prostytucja, homoseksualizm, stosowanie antykoncepcji, stosunki niepełne, współżycie przedmałżeńskie, gwałt, wspólne zamieszkiwanie przed ślubem połączone ze współżyciem, itp.)

– Czy nie kupowałem i nie oglądałem gazet bądź filmów pornograficznych ? Czy nie wchodziłem na pornograficzne strony internetowe? Jeżeli tak, to ile razy?

– Czy nie ukradłem czegoś? Czy nie byłem leniwy? Czy byłem rzetelny w pracy?

– Czy oddałem wszystkie pożyczone rzeczy?. Czy nie brałem lub dawałem łapówek?

– Czy nie kupowałem lub nie sprzedawałem kradzionych rzeczy?

– Czy nie kłamałem, nie oszukiwałem i nie byłem obłudny?

– Czy nie mówiłem o bliźnich złych rzeczy, które wymyślałem?

– Czy wprowadzałem pokój w swoim środowisku i czy nie jestem przyczyną podziałów miedzy ludźmi?

– Czy nie popełniłem grzechów przeciwko cnocie czystości przez myśli, pragnienia, spojrzenia?

– Czy nie pobudzałem do tych grzechów innych przez sprośne żarty, nieodpowiedni sposób ubierania się i kokieterię?

– Czy nie byłem chciwy, zazdrosny o rzeczy i ludzi?

– Czy – jeśli pełnię funkcję kierowniczą – odnosiłem się z szacunkiem do podwładnych, czy traktowałem ich instrumentalnie?

Pomyśl czy w twoim życiu nie było innych grzechów. Bóg jest gotów Ci wszystko PRZEBACZYĆ!Brak komentarzy w “Rachunek sumienia dla dorosłych”

Napisz nowy komentarz