Rachunek sumienia dla młodych.

24 listopada, 2018

Rachunek sumienia młodego człowieka.

Drogi Przyjacielu! Nie bój się postawić sobie poniższych pytań, aby bardziej poznać prawdę o sobie. Bóg Cię kocha takim jakim jesteś i czeka na twój powrót w sakramencie pokuty. Oddaj Jezusowi swoje grzechy, abyś mógł być wolnym człowiekiem.

Czy wierzę, że Bóg minie kocha i że go interesuje moje życie?
Czy widzę, że Bóg i jego łaska są mi w życiu potrzebne?
Czy codziennie się modlę, czy swojej modlitwy nie ograniczam do odmówienia pacierza?
Czy zawsze w niedzielę uczestniczę we Mszy św.?. Jak często przystępuję do Komunii św.?
Czy nie przyjmuję Komunii św. będąc w grzechu ciężkim?
Czy nie wstydzę się znaku krzyża, czy go ze czcią wykonuję?
Jak uczestniczę w katechezie, czy nie przeszkadzam prowadzącemu i kolegom?
Czy wierze w zabobonny i horoskopy?
Czy bez potrzeby nie wymawiam imienia Bożego?
Czy wywołuję duchy?
Czy noszę na szyi medalik lub krzyżyk?
Czy szanuję otaczający mnie świat i dobro wspólne?
Czy egoistycznie nie podchodzę do życia, czy siebie nie uważam za najważniejszego, czy umie rezygnować z swoich racji?
Czy umie przebaczać , czy nie szukam odwetu gdy ktoś mnie skrzywdzi?
Czy mówię prawdę rodzicom , nauczycielom, czy nigdy nie okłamałem księdza na spowiedzi?
Czy wywiązuję się ze swoich obowiązków ( w domu, w szkole, w kościele)?
Czy jestem uczciwy, czy nie dopuściłem się kradzieży choćby w domu?
Czy nie marnuję pieniędzy na swoje rozrywki, czy jestem oszczędny?
Czy odpowiednio zachowuję się wobec swoich rodziców, czy dziękuje im za to co dla mnie czynią?
Czy nie nakłaniam innych do grzechu do jakiegoś zła ( kradzieży , bicia , palenia picia alkoholu, niewłaściwych zabaw)
Czy systematycznie się uczę?
Czy oddałem to co od innych pożyczyłem?
Czy akceptuję siebie takim jakim jestem?
Czy szanuje swoje zdrowie, czy właściwie się ubieram?
Czy pale papierosy?
Czy pije alkohol?
Czy biorę sterydy lub narkotyki?
Czy nie jestem leniwy?
Czy nie wszczynam niepotrzebnych kłótni?
Czy nie wyśmiewam się z innych?
Czy nie bije kolegów , czy ich nie prowokuje do bicia poprzez swoje niecenzuralne słowa?
Czy potrafię przyznać się do winy i przeprosić?
Czy oglądałem filmy lub zdjęcia erotyczne?
Czy nie popełniam czynów nieczystych ( namiętne pocałunki, masturbacja)
Czy nie dopuszczam do siebie myśli nieczystych?
Czy nie utrzymuje jakiegoś grzesznego związku z inną osobą choćby przez internet?
Czy potrafię dzielić się z innymi tym co mam?
Czy innym nie udostępniam niewłaściwych gazet, filmów, jakiegoś innego zła?
Czy pomagam innym wydostać się z grzechu?
Czy nie zazdroszczę innym bogactwa jakiejś rzeczy, której ja jeszcze nie mam?
Czy odrabiam lekcje, czy nie ściągam na klasówkach?
Czy za dużo czasu nie poświęcam na gry komputerowe, na zabawę telefonem komórkowym, na inne rozrywki.
Czy nie powtarzam plotek, czy nie obmawiam innych?
Czy żyję w przyjaźni z każdym człowiekiem?
Czy słucham w kościele Słowa Bożego, czy słucham kazań i czy usłyszane słowo rozważam i odnoszę do swego życia?

Swój rachunek sumienia zakończ modlitwą:
Zmiłuj się nade mną, Boże, w swojej łaskawości,
w ogromie swego miłosierdzia wymaż moją nieprawość!
Obmyj mnie zupełnie z mojej winy
i oczyść mnie z grzechu mojego!
Uznaję bowiem moją nieprawość,
a grzech mój jest zawsze przede mną.
Tylko przeciw Tobie zgrzeszyłem
i uczyniłem, co złe jest przed Tobą,
tak że się okazujesz sprawiedliwym w swym wyroku
i prawym w swoim osądzie3.
Oto zrodzony jestem w przewinieniu
i w grzechu poczęła mnie matka4.
Oto Ty masz upodobanie w ukrytej prawdzie,
naucz mnie tajników mądrości5.
Pokrop mnie hizopem6, a stanę się czysty,
obmyj mnie, a nad śnieg wybieleję.
Spraw, bym usłyszał radość i wesele:
niech się radują kości, któreś skruszył!
Odwróć oblicze swe od moich grzechów
i wymaż wszystkie moje przewinienia!
Stwórz, o Boże, we mnie serce czyste
i odnów w mojej piersi ducha niezwyciężonego!7
Nie odrzucaj mnie od swego oblicza
i nie odbieraj mi świętego ducha swego!8
Przywróć mi radość z Twojego zbawienia
i wzmocnij mnie duchem ochoczym!
Chcę nieprawych nauczyć dróg Twoich
i nawrócą się do Ciebie grzesznicy.
Od krwi9 uwolnij mnie, Boże, mój Zbawco:
niech mój język sławi Twoją sprawiedliwość!
Otwórz moje wargi, Panie,
a usta moje będą głosić Twoją chwałę.
Ty się bowiem nie radujesz ofiarą
i nie chcesz całopaleń, choćbym je dawał10.
Moją ofiarą, Boże, duch skruszony,
nie gardzisz, Boże, sercem pokornym i skruszonym.
Panie, okaż Syjonowi łaskę w Twej dobroci:
odbuduj mury Jeruzalem!
Wtedy będą Ci się podobać prawe ofiary, dary i całopalenia,
wtedy będą składać cielce na Twoim ołtarzu.Brak komentarzy w “Rachunek sumienia dla młodych.”

Napisz nowy komentarz