Rachunek sumienia dla dorosłych.

24 listopada, 2018

Rachunek sumienia
Rozpoczynając rachunek sumienia, znajdź spokojny czas i miejsce. Pomyśl, kiedy ostatni raz byłeś u spowiedzi św. Pomódl się do Ducha Świętego o światło, dla dobrego poznania prawdy o swoim życiu. Popatrz na swoje życie, jakie ono jest, zobacz to, co jest nim piękne, co Ci się udało, a co nie. Kim jest dla Ciebie Bóg, jaki byłeś dla drugiego człowieka i jak dbałeś o piękno swojego człowieczeństwa. Spójrz w świetle Bożych Przykazań i zobacz swoją słabość. Z tą grzesznością przyjdź do Jezusa Chrystusa w konfesjonale, żałuj szczerze i podejmij drogę poprawy, by żyć Bożą mądrością. Masz tę siłę w sobie i chcesz lepszego życia – BÓG czeka na Ciebie ze swoimi darami i pamiętaj – BÓG CIĘ KOCHA.

Przykazanie I – Nie będziesz miał cudzych bogów obok Mnie!

Czy Pan Bóg zajmuje najważniejsze miejsce w moim życiu? Czy nie tworzę obrazu Boga na własny użytek? Czy dostrzegam Bożą obecność w codziennym życiu? Czy poznaję Boga przez modlitwę, czytanie Pisma Świętego? Czy nie traktuje Boga instrumentalnie, jako środka do osiągnięcia moich życiowych celów? Czy okazywałem Bogu posłuszeństwo i czy liczę się z wolą Bożą względem mnie? Czy nie bluźniłem Bogu, złorzeczyłem w chwilach trudnych, gniewałem się na Niego? Czy akceptuję prawdy wiary i zasady moralne? Czy byłem zabobonny, wierzyłem we wróżby, horoskopy, czary? Czy nie popełniłem świętokradztwa, niegodnie traktując sakramenty, osoby, rzeczy i miejsca poświęcone Bogu? Czy pamiętam, że jestem dzieckiem Bożym? Komu tak naprawdę wierzę w życiu ? Kto jest moim żywym Bogiem?

Przykazanie II – Nie będziesz brał imienia Pana Boga swego nadaremnie!

Czy nie nadużywałem imienia Bożego, Jezusa Chrystusa, Maryi i świętych wypowiadając je bezmyślnie lub dla żartów, mieszając je z przekleństwami? Czy nie bluźniłem Bogu, mówiąc o Nim z nienawiścią? Czy nie kpiłem z Kościoła, świętych, osób Bogu poświęconych. Czy nie dopuściłem się grzechu krzywoprzysięstwa, wzywając Boga na świadka nieprawdy? Czy dotrzymałem ślubów, przyrzeczeń, obietnic składanych Bogu lub bliźnim?

Przykazanie III – Pamiętaj, abyś dzień święty święcił!

Czy pamiętałem o tym, że niedziela jest Dniem Pańskim, pamiątka Zmartwychwstania Chrystusa i świętem chrześcijańskim? Czy szanuję religijny wymiar dni świątecznych i wypełniam obowiązek uczestnictwa we Mszy Świętej? Czy w niedzielę pogłębiam więź z Bogiem poprzez lekturę biblijną, modlitwę osobistą i wspólnotową, zaangażowanie w życie wspólnoty parafialnej? Czy nie opuszczam Mszy świętej bez ważnego powodu? Czy nie robię np. zakupów w niedzielę? Czy jest to dzień poświęcony rodzinie? Jak wygląda moja niedziela?

Przykazanie IV – Czcij ojca swego i matkę swoją!

Czy ze czcią i miłością odnoszę się do rodziców i dziadków, wychowawców, nauczycieli, duszpasterzy? Czy potrafię im okazywać wdzięczność za dar życia i wychowania? Czy modliłem się za moich bliskich? Czy z braterska miłością traktowałem moje rodzeństwo i krewnych? Czy będąc rodzicem, troszczyłem się o religijne i moralne wychowanie swoich dzieci? Czy byłem cierpliwy i uprzejmy wobec osób schorowanych i niepełnosprawnych? Czy kochałem moją Ojczyznę? Czy wypełniałem moje obowiązki względem Ojczyzny? Czy angażowałem się na rzecz dobra wspólnego, płaciłem podatki, brałem udział w wyborach, uczestniczyłem w życiu wspólnoty lokalnej?

Przykazanie V – Nie zabijaj!

Czy życie ludzkie traktowałem jak największą z wartości ziemskich i jako dar Boży? Czy troszczyłem się o nadanie sensu mojemu życiu? Czy nie dopuściłem się zabójstwa, dzieciobójstwa, bratobójstwa? Czy nie pochwalałem, zachęcałem i współdziałałem w zabiciu dziecka poczętego? Czy troszczyłem się o zdrowie? Czy nie dawałem zgorszenia, przyczyniając się do utraty wiary, lub śmierci duchowej bliźniego? Czy nie ulegałem przesadnemu kultowi ciała, młodości, urody zdrowia, czyniąc z tych wartości idole? Czy nie szkodziłem swemu zdrowiu przez nadużywanie alkoholu, papierosów, leków? Czy nie brałem narkotyków lub innych środków odurzających? Czy zachowuję zasady bezpieczeństwa w pracy, jeździe samochodem? Siadam nietrzeźwy za kierownicę? Czy modlę się o pokój na świecie?

Przykazanie VI – Nie cudzołóż!
Czy z szacunkiem odnosiłem się do spraw seksualnych? Czy nie rozbudzałem w sobie pożądliwości przez pieszczoty i pocałunki? Czy nie zaśmiecam swego umysłu i serca filmami lub gazetami pornograficznymi? Czy nie miałem stosunków przedmałżeńskich? Czy nie żyję tzw. „wolnym związku”, na próbę? Czy nie masturbowałem się? Czy nie zdradziłem męża (żony) fizycznie lub duchowo, wiążąc się z inną osobą? Czy pytałem o zgodę współmałżonka na współżycie seksualne? Czy pożycie małżeńskie przeżywamy zgodnie z nauką Kościoła? Czy nie stosujemy środków antykoncepcyjnych lub wczesnoporonnych? Czy nie dopuściłem się grzechu kazirodztwa, pedofilii lub zoofilii? Czy nie dopuszczałem się aktów seksualnych z osobami tej samej płci?

Przykazanie VII – Nie kradnij!

Czy nie zabrałem czyjejś własności prywatnej, wspólnotowej lub państwowej? Czy rzetelnie wypełniam swoje obowiązki zawodowe? Czy zwracałem rzeczy pożyczone w obiecanym terminie i dobrym stanie? Czy nie byłem chciwy i skąpy? Czy będąc pracodawcą, nie wykorzystywałem moich pracowników oraz regularnie wypłacałem pensje? Czy naprawiałem wyrządzone szkody? Czy jestem uczciwy w szkole na studiach? Czy nie marnowałem czasu? Czy jestem człowiekiem uczciwym?

Przykazanie VIII – Nie mów fałszywego świadectwa przeciw bliźniemu swemu!
Czy żyłem w prawdzie wobec Boga i bliźnich? Czy ceniłem w sobie cnotę prawdomówności i szczerości? Czy nie posługiwałem się fałszem, półprawdami, niedomówieniami w celu osiągnięcia osobistych korzyści? Czy nie przysięgałem fałszywie? Czy zachowałem tajemnicę zawodową? Czy nie grzeszyłem gadulstwem: obmawianiem, plotkarstwem, oszczerstwem?

Przykazanie IX – Nie pożądaj żony bliźniego swego!

Czy troszczyłem się o czystość swego serca i strzegłem go przed pożądliwością ciała, oczu i pychą? W jaki sposób traktowałem kobiety i mężczyzn? Czy szanowałem prawo do intymności i strzegłem cnoty wstydliwości? Czy swoim sposobem bycia, prowadzonymi rozmowami nie prowokuję innych do nieczystości? Czy nie oglądałem i nie kupowałem i nie rozpowszechniałem pornografii? Czy nie korzystałem z usług prostytutek?

Przykazanie X – Ani żadnej rzeczy, która jego jest!
Czy cieszę się z tego kim jestem i co posiadam? Czy nie byłem zazdrosny o dobra materialne lub duchowe, takie jak powodzenie, uroda, młodość, szczęście? Czy nie chciałem posiadać na „wyłączną własność” innych osób, traktując je tak jak by były moją własnością? Czy zachowywałem nakazane posty? Czy nie nadużywałem prawa do rozrywki? Co jest ważniejsze w moim życiu „być”, czy „mieć”?Brak komentarzy w “Rachunek sumienia dla dorosłych.”

Napisz nowy komentarz