PROGRAM XXXV MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO

29 września, 2018

PROGRAM XXXV MIĘDZYNARODOWEGO  SYMPOZJUM  KOŚCIUSZKOWSKIEGO

 5 X 2018 (Piątek)  Garwolin – Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 im. Bohaterów Westerplatte   ul. Kościuszki 53

 

10.00    XVIII MIĘDZYNARODOWA MŁODZIEŻOWA KONFERENCJA  KOŚCIUSZKOWSKA

Dr Włodzimierz Kostecki – „Duchowieństwo w insurekcji kościuszkowskiej”

Dr Michał Kalbarczyk – „ Siostrzeńcy Tadeusz Kościuszki gen. Sykstus Estko (1776-1813)

i kpt. Tadeusz Estko (1770-1812)”

Dr Leszek Marek Krześniak – „O pomniku Tadeusza Kościuszki w Mereczowszczyźnie”

Wystąpienia uczniów szkół powiatu garwolińskiego

Występ zespołu „Przedświt” z  Białorusi. 

Wystawa nowych obrazów o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana (Armenia)

 

6 X 2018 sobota

9.30 II Piłkarski Turniej Kościuszkowski (Szkoła Podstawowa w Maciejowicach)

16.00 Uroczystość przy Kopcu Kościuszki  w Krępie

           Złożenie ziemi z grobu księdza Józefa Burzyńskiego do Kopca

16.30 Inscenizacja grupy rekonstrukcyjnej Towarzystwa Kościuszkowskiego z Połańca,

          Ognisko

 

7 X 2018 niedziela  – SESJA PLENARNA – Maciejowice  (Szkoła Podstawowa)

 

10.30 Występ zespołu „Przedświt”  z Białorusi.

11.30  Prof. dr hab. Marian Marek Drozdowski „Maciejowice w dniach narodzin

niepodległości”

12.00 Dr Leszek Marek Krześniak „Droga księdza Józefa Burzyńskiego – inicjatora budowy

Kopca Kościuszki w Krępie –  z Maciejowic do Nikolska”.

12.30 Prof. dr hab. Tadeusz Rawski  –„ Bitwa pod Maciejowicami 10 X 1794 – nowe

przemyślenia”

13.00 Dr Szczepan Kalinowski –  „ Legenda Kościuszki w życiu politycznym Józefa

Piłsudskiego”

13.30 Dr Włodzimierz Kostecki– „ Tadeusz Korzon –Kościuszko biografia z dokumentów

wysnuta – współczesna ocena”

14.00 Doktorant Marcin Gomółka „Król Stanisław  August Poniatowski i jego rola w czasie

Insurekcji Kościuszkowskiej”

14.30 Doktorant Marek Łaski  – „Kawaleria Narodowa w Powstaniu Kościuszkowskim,

mundury, taktyka”

14.50 Dyskusja

15.30 Wycieczka na pole bitwy

 

Imprezy towarzyszące:

Wystawa „Gen. Tadeusz Kościuszko i jego sekretarz Julian Ursyn Niemcewicz w zbiorach Szczepana Kalinowskiego”

Wystawa nowych obrazów o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana. Szkice do panoramy Bitwy Maciejowickiej. 

Promocja książek

 

 

 

 

Imprezy towarzyszące w Maciejowicach :

 

5 X 2018 (piątek) XXXIV Rajd Kościuszkowski – „Szlakami Bitwy Maciejowickiej”

Konkurs wiedzy o Tadeuszu Kościuszce i jego epoce

Występ zespołu TADEK

 

10 X 2018 (poniedziałek ) Obchody 224 rocznicy Bitwy pod Maciejowicami, apel pamięci przy pomniku T. Kościuszki na Rynku w Maciejowicach

 

18 X 2018 (czwartek)  (Muzeum Literatury im. A. Mickiewicza, Rynek Starego Miasta 20)

WARSZAWSKA SESJA KOŚCIUSZKOWSKA

14.00  Uroczyste złożenie kwiatów przy pomniku T. Kościuszki na Placu Żelaznej Bramy

15.00  Prof. dr hab. Izabella Rusinowa – „Generał Karol Otto Kniaziewicz”

15.30  Prof. dr hab. Tadeusz Rawski – „O wojsku Konstytucji 3 Maja”

16.00  Dr  Paweł Kiernikowski  – „Podobieństwa i różnice Insurekcji Kościuszkowskiej

i Powstania Styczniowego”

16.30  Dr Mirosław Matosek, dr Dariusz Prokopowicz – „Od Legionów Dąbrowskiego do

Legionów Piłsudskiego – tradycje kościuszkowskie w wychowaniu patriotycznym

żołnierzy”

17.00  Dr Leszek Marek Krześniak – „Śladami zesłańców polskich na Syberię – reminiscencje

z  podróży”

17.20       Dyskusja

 

Imprezy towarzyszące:

Wystawa nowych obrazów o tematyce kościuszkowskiej Hakoba Mikayelyana (Armenia)

Promocja książek:

               

 

Informacje:

www.pfk.waw.pl

 

 Brak komentarzy w “PROGRAM XXXV MIĘDZYNARODOWEGO SYMPOZJUM KOŚCIUSZKOWSKIEGO”

Napisz nowy komentarz