Pomnik dla śp. Ks. Franciszka Dzięgi.

22 października, 2023

Z inicjatywy parafian oraz za zgodą Parafialnej Rady ekonomicznej podjąłem decyzję o budowie nowego pomnika na grobie śp. księdza Franciszki Dzięki, który jest na cmentarzu w Wildze przy bramie wejściowej.Ks. Franciszek Dzięga urząd proboszcza w naszej parafii objął 18 maja 1933r. Miał wtedy 50 lat. Pamiętają go jeszcze najstarsi parafianie, których chrzcił, przygotowywał do Pierwszej Komunii św. i bierzmowania, oraz których błogosławił związki małżeńskie. W archiwum parafialnym zachowało się wiele dokumentów autorstwa ks. Franciszka z których można zaczerpnąć wiele informacji na temat funkcjonowania parafii i duszpasterstwa w latach 1933-1960, w których on był w Samogoszczy proboszczem.Jednym z takich dokumentów jest Kwestionariusz o stanie parafii spisany 7 marca 1938r.. Wynika z niego , że na terenie parafii w 938 r. mieszkało 3062 osób. Wśród nich było 3006 katolików, 45- Żydów, jedna osoba prawosławna i dziesięć protestantów. W parafii funkcjonowało kilka Stowarzyszeń Katolickich: – Tercjarstwo – 120 osób- Bractwo Najświętszego Sakramentu – 140 osób- Bractwo Nauki Chrześcijańskiej – 18 osób- Bractwo różańcowe – 90 osób- Kółka Różańcowe – w 25 Kółkach -375 osób- Bractwo Szkaplerza 230 osób- Liga Katolicka – 20 osóbW budynkach parafialnych oprócz proboszcz mieszkali: gospodyni Petronela Filipowicz, służąca Marianna Szydłowska i parobek Feliks .Kościelnym był Stanisław Kulik, a organistą Jan Santkiewicz (jeśli dobrze odczytałem nazwisko). Za czasów posługi księdza Franciszka w Samogoszczy na cmentarzu powstała i została erygowana 20 stycznia 1938r. kaplica pod wezwaniem Matki Bożej Wybawicielki dusz czyścowych. Przy kościele wybudowano dzwonnicę. W 1938 roku ksiądz Franciszek uczył religii w każdej szkole po dwie godziny w każdym oddziale. Urząd Proboszcza pełnił do roku 1960. Następnie jako emeryt mieszkał przez dwa lata w Samogoszczy, a potem jak się okazało ostatni rok życia przeżył w Wildze i tam został pochowany. Posługując tu przez 29 lat jako kapłan na trwałe zapisał się w pamięci najstarszych parafian, których niestety z każdym rokiem jest mniej tych, którzy księdza Franciszka pamiętają. W księgach parafialnych ks. Franciszek pozostawił również cenne wskazówki. Dnia 5 września 1948r. zapisał takie słowa: „ Musimy wrócić do dawnej surowości życia chrześcijańskiego, lecz do tego należy coraz bardziej pogłębiać i poznawać zasady nauki katolickiej i wcielać je w życie. Wojna nas bardzo zepsuła. My się psujemy, a wiec zmieniamy , Prawa Boże zawsze są takie same i niezmienne. Wymawiając w pacierzu „bądź wola Twoja prosimy boga, by nam dał łaskę coraz lepszego postępowania według woli Bożej, a więc poprawiania się.”Dnia 3 września 1949r. pisał: ”Bądźmy jeden względem drugiego życzliwymi, przychylnymi i uczciwymi, a nie obłudnikami i fałszerzami. A także umiejętnie łagodźmy kłótnie, sami nie jątrzmy. Błogosławieni czyniący pokój”.Ks. Franciszek Dzięga zmarł 8 listopada 1963r. Za kilkanaście dni będzie 60 r. jego śmierci. Stąd też w listopadzie planujemy budowę nowego pomnika, który zaprojektował nasz ministrant Piotr Paszkowski za co mu serdecznie dziękuję. Przypominam w tym czasie postać ks. Franciszka Dzięgi bo wiele dobra duchowego i materialne przez jego posługę tu się dokonało. A św. Paweł: wzywa nas w Liście do Hebrajczyków do pamięci o tych, którzy pomogli nam poznać Chrystusa: „Pamiętajcie o swych przełożonych, którzy głosili wam słowo Boże, i rozpamiętując koniec ich życia, naśladujcie ich wiarę!Wyrazem naszej pamięci o ks. Dziędze niech będzie nowy pomnik z napisem „Wdzięczni Parafianie z Samogoszczy”.Dziękuję tym, którzy już przekazali swoją ofiarę na budowę pomnika, a pozostałych zachęcam do włączenia się w to dzieło.Swoją ofiarę można złożyć wpłacając ją na konto parafii: 50 2030 0045 1110 0000 0240 8200 bądź złożyć ją na tacę w Uroczystość Wszystkich Świętych lub Dzień Zaduszny. Koszt pomnika szacowany jest na około 10 tys. zł.Zwracam się też z prośbą jeśli ktoś w domu posiadał zdjęcia z księdzem Franciszkiem Dzięgą niech mi je przyniesie to spróbujemy je udostępnić w Internecie.

A oto pierwsze zdjęcia otrzymane od Angelina Pawlikowska / Garwolin.org przesłana przez Pana Krzysztofa za co mu serdecznie dziękuję. Można je zobaczyć na stronie: https://www.facebook.com/KSFILIPIUK/

Obecny pomnik na grobie sp. ks. Franciszka Dziegi.

Projekt nowego pomnika – autor Piotr Paszkowski.Brak komentarzy w “Pomnik dla śp. Ks. Franciszka Dzięgi.”

Napisz nowy komentarz