Podziękowanie za ofiary na środki transportu dla misjonarzy.

13 października, 2016

 

Warszawa, dn. 1 października 2016 r.
L.dz. 285/W /16
Ksiądz Proboszcz

Parafia Św. Jadwigi Śląskiej
Zam. Samogoszcz 38
08-480 SAMOGOSZCZ
Diecezja Siedlecka

Czcigodny Księże Proboszczu!
W imieniu MIV A Polska oraz polskich misjonarzy i misjonarek składam serdeczne podziękowanie za przekazane ofiary na pojazdy misyjne w wysokości l 700 00 zł (jeden tysiąc siedemset złotych, zero groszy). Dziękuję za zorganizowanie parafialnej Akcji św. Krzysztof l grosz za l kilometr w czasie XVII Ogólnopolskiego Tygodnia św. Krzysztofa.
Jest to wyraz troski o misyjne dzieło Kościoła i solidarnego towarzyszenia polskim misjonarzom w ich trudzie. a także udział    w propagowaniu wśród wiernych bezpiecznych zachowań na drogach.Przekazuję podziękowania także tym wszystkim, którzy wsparli akcję i złożyli swój dar na ten dobroczynny cel, pamiętając w tym Roku miłosierdzia o błogosławieństwie Chrystusa: Błogosławieni miłosierni, albowiem oni miłosierdzia dostąpią.             Bóg zapłać za pomoc!

Niech Boża pomoc i opieka oraz wstawiennictwo Matki Niepokalanej oraz św. Krzysztofa towarzyszą wszystkim na drogach życia i podróżowania!

Z serdeczną wdzięcznością i modlitwą misjonarzy, zwłaszcza w I-sze soboty miesiąca.

ks. Jerzy Krasiński

Dyrektor MIVA Polska

Zastępca Krajowego Duszpasterza KierowcówBrak komentarzy w “Podziękowanie za ofiary na środki transportu dla misjonarzy.”

Napisz nowy komentarz