Ogłoszenie Urzędu Gminy w Maciejowicach w sprawie konsultacji społecznych odnośnie nadania statusu miasta miejscowości Maciejowice.

17 lutego, 2023

Wójt Gminy Maciejowice Tomasz Kwiatkowski zachęca Mieszkańców Gminy Maciejowice do udziału w konsultacjach społecznych w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Maciejowice. Konsultacje trwać będą od 20 lutego 2023 r. do 10 marca 2023 r. Każdy pełnoletni mieszkaniec Gminy może wyrazić swoją opinię w sprawie nadania statusu miasta miejscowości Maciejowice.

Z inicjatywą przywrócenia praw miejskich dla Maciejowic wystąpił Premier za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego. Doceniając rozwój miejscowości Maciejowice na przestrzeni ostatnich 4 lat, Maciejowice zasługują na przywrócenie praw miejskich, które zostały odebrane w wyniku rosyjskich represji w 1869 r. Maciejowice funkcjonowały jako miasto przez 362 lata w okresie od 1507 roku do 1869. Prawa miejskie zostały odebrane aktem carskim w 1869 roku za aktywność w powstaniu styczniowym.

Ważne jest, aby każdy Mieszkaniec był świadomy z czym wiąże się przywrócenie statusu miasta Maciejowicom. Uzyskanie statusu miasta to szansa na szybszy rozwój Gminy. Uzyskanie statusu miasta nie oznacza i nie wiąże się z jakąkolwiek podwyżką podatków. Kwestie podatków ustala Rada Gminy a w przypadku miasta Rada Miejska. Przepisy nie wprowadzają dodatkowych opłat czy podatków w przypadku uzyskania statusu miasta. Nie zmienia się również stawka opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi. To Rada Gminy (w przypadku miasta – Rada Miejska) decyduje w sprawie podatków i opłat lokalnych.
W kwestii oświaty w miastach do 5 tysięcy mieszkańców nauczycielom przysługuje dodatek wiejski. Generalnie nie ma żadnych negatywnych skutków uzyskania statusu miasta są natomiast niewątpliwe szanse. Uzyskanie statusu miasta to większy prestiż dla gminy
i miejscowości oraz większe możliwości finansowe. W gminach miejsko-wiejskich do 5 tysięcy mieszkańców w miastach przysługują takie same fundusze unijne jak w gminach wiejskich. Dodatkowo jest szansa na ubieganie się o dodatkowe fundusze dla miast. Są również większe możliwości przestrzennego zagospodarowania miast (w mieście nie ma konieczności odralniania działek).

Tylko dzięki aktywnemu udziałowi i zaangażowaniu mieszkańców, możemy wspólnie zadbać o dalszy dynamiczny rozwój naszej małej Ojczyzny, przywracając jej jednocześnie należny status i miejsce w historii. Zachęcam do rozpowszechniania informacji o konsultacjach wśród rodziny, znajomych, sąsiadów. Wyraźmy jak najliczniej swój głos w konsultacjach społecznych.Brak komentarzy w “Ogłoszenie Urzędu Gminy w Maciejowicach w sprawie konsultacji społecznych odnośnie nadania statusu miasta miejscowości Maciejowice.”

Napisz nowy komentarz