Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej – 17.10.2021r.

17 października, 2021

Msza św. o godz. 8.00

Msza św. o godz. 10.00

Msza św. o godz. 12.00

Modlitwy do Św. Jadwigi

Święta Jadwigo, pozdrawiamy Cię jako przyjaciółkę Boga i chwalebną patronkę naszego kraju. Pozdrawiamy Cię również jako możną we wszystkich potrzebach wspomożycielkę i opiekunkę ubogich, smutnych, chorych i umierających. Jesteś skarbem i perłą Trzebnicy (naszej parafii, naszego miasta), ozdobą Śląska i całej Polski, zwierciadłem pokory i cierpliwości, przykładem miłości Boga i bliźniego. Spojrzyj życzliwie na nas i oddal od nas wszystkie niebezpieczeństwa duszy i ciała. Bądź nam przewodniczką na drodze ku chrześcijańskiej doskonałości. Błagamy Cię gorąco, racz wyjednać u Boga wszystko, co jest nam potrzebne w tym życiu do osiągnięcia królestwa Bożego. Wesprzyj nasze prośby, które zanosimy do naszego Ojca …

Święta Jadwigo, wspierając nasze prośby, racz nam wyjednać podobną uległość Woli Bożej, jakiej Ty byłaś przykładem. Uproś nam prawdziwą bojaźń Bożą i taką miłość, jakiej nasz Ojciec Niebieski od nas oczekuje. Święta Jadwigo, bądź naszą opiekunką w każdym dniu i pospiesz nam ze szczególną pomocą w godzinie naszej śmierci. Amen.Brak komentarzy w “Odpust ku czci św. Jadwigi Śląskiej – 17.10.2021r.”

Napisz nowy komentarz