Komunikat w sprawie I Komunii świętej w Diecezji Siedleckiej w roku szkolnym 2014/2015 i w latach kolejn

5 kwietnia, 2014

Komunikat w sprawie I Komunii świętej w Diecezji Siedleckiej
w roku szkolnym 2014/2015 i w latach kolejnych

W Komunikacie Biskupa Siedleckiego w sprawie I Komunii Świętej w Diecezji Siedleckiej w roku szkolnym 2013/2014 była mowa o tym, że jeżeli obowiązek szkolny dzieci 6 – letnich zostanie wdrożony w roku szkolnym 2014/2015, wówczas zostanie rozważona kwestia przesunięcia terminu I Komunii Świętej. W takim przypadku przygotowanie do niej byłoby realizowane według programów i podręczników do nauczania religii zgodnych z nową Podstawą programową katechezy Kościoła katolickiego w Polsce z roku 2010.
Zgodnie z art. 2 Ustawy z dnia 30 sierpnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz o zmianie niektórych innych ustaw od 1 września 2014 r. do I klasy szkoły podstawowej obowiązkowo pójdą dzieci urodzone w 2007 r. oraz dzieci urodzone od 1 stycznia 2008 r. do 30 czerwca 2008 r.
Dzieci urodzone od 1 lipca 2008 r. do 31 grudnia 2008 r. zostaną objęte obowiązkiem szkolnym w roku 2015, chociaż  na wniosek rodziców dzieci te mogą pójść do szkoły już 1 września 2014 r. czyli w wieku sześciu lat.
Ponadto w art. 4 cytowanej ustawy prawodawca postanowił, że w latach szkolnych 2014/2015 i 2015/2016 podziału uczniów klasy I publicznej szkoły podstawowej na oddziały dokonuje się według roku i miesiąca urodzenia, poczynając od uczniów najmłodszych. Na wniosek rodziców, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, dyrektor publicznej szkoły podstawowej dokonując podziału może przyjąć ucznia do klasy I odstępując od tej zasady.
W roku szkolnym 2014/2015 oraz w roku szkolnym 2015/2016 klasy pierwsze szkoły podstawowej będą więc utworzone z sześciolatków i z siedmiolatków.
W Diecezji Siedleckiej od 1 września 2014 r. do klasy pierwszej szkoły podstawowej wprowadza się nowe programy i nowe podręczniki do nauczania religii, zgodnez Podstawą programową katechezy z roku 2010, a tym samym w oddziałach klasowych pierwszego etapu edukacyjnego (klasy I-III) rozpoczyna się realizacja trzyletniego przygotowania do I Komunii Świętej (por. postanowienie KEPz PPKKKwP s. 36 oraz komunikat Komisji Wychowania Katolickiego KEPz 14 marca 2012 r.).
Przywołane wyżej decyzje skutkują tym, że w Diecezji Siedleckiej
w roku szkolnym 2014/2015 do I Komunii Świętej przystąpią – tak jak dotychczas – dzieci klas drugich szkoły podstawowej, niezależnie od wieku (przygotowanie tych dzieci do I Komunii Świętej dokonuje się od roku szkolnego 2013/2014 w oparciu o dwuletni program katechezy szkolnej i parafialnej,z wykorzystaniem podręczników zgodnych ze starą Podstawą programową katechezy z 2001 r.);
rok szkolny 2015/2016 będzie rokiem bez I Komunii świętej dzieci ze szkoły podstawowej;
od roku szkolnego 2016/2017 I Komunia Święta będzie udzielana dzieciomw klasie III szkoły podstawowej, niezależnie od wieku (przygotowanie tych dzieci do I Komunii Świętej rozpocznie się od roku szkolnego 2014/2015 w oparciu o nowy trzyletni program katechezy szkolnej i parafialnej, z wykorzystaniem podręczników zgodnych z nową Podstawą programową katechezy z 2010 r.).

Wydział NauczaniaBrak komentarzy w “Komunikat w sprawie I Komunii świętej w Diecezji Siedleckiej w roku szkolnym 2014/2015 i w latach kolejn”

Napisz nowy komentarz