Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY zachęcający do włączenia się w formację w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży

3 września, 2021

Czcigodni Księża Proboszczowie i Księża Asystenci Parafialnych Oddziałów KSM,

Drogie Druhny i Druhowie zrzeszeni w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży Diecezji Siedleckiej,

Drodzy Młodzi Przyjaciele!

Już od ponad 28 lat istnieje w naszej diecezji Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży, którego zasadniczą misją jest kształtowanie dojrzałych chrześcijan, a także aktywne uczestnictwo we wspólnocie i misji Kościoła przez szerzenie oraz upowszechnianie katolickich wartości i zasad we wszystkich dziedzinach życia. Z perspektywy wielu dzieł podjętych i zrealizowanych przez Członków Stowarzyszenia na przestrzeni tego czasu widzimy, jak bardzo twórcze i potrzebne jest ono w Diecezji Siedleckiej, ale także jak wciąż potrzeba młodych, odważnych świadków Chrystusa, którzy właściwie formowani w duchu Ewangelii, zaangażują się w życie wspólnoty Kościoła. Zachęcam zatem młodzież do wstępowania w szeregi tego Stowarzyszenia, którego oddziały istnieją w wielu parafiach naszej diecezji. Pragnę poinformować, że kandydatem do Stowarzyszenia może być osoba, która ukończyła 14 rok życia, zaś członkiem może zostać „katolik świecki (z uwzględnieniem kan. 316 § 1 KPK)między 16. a 30. rokiem życia, który odbył co najmniej półroczny staż kandydacki, pragnie realizować postanowienia (…) Statutu Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży i złożył przyrzeczenie.”

W związku z powyższym, a także mając na uwadze mające odbyć się w tym roku wybory do Zarządu Diecezjalnego KSM, bardzo proszę Czcigodnych Księży Proboszczów oraz Księży Asystentów Parafialnych Oddziałów KSM o dołożenie wszelkich starań, aby przynajmniej osoby należące do kierownictwa Parafialnego Oddziału KSM złożyły przyrzeczenie podczas święta patronalnego KSM w Uroczystość Chrystusa Króla, czyli 21 listopada 2021r. Jednym z warunków złożenia takiego przyrzeczenia jest udział w szkoleniach (pierwszy stopień w dniach 10-12 września br. i drugi stopień w dniach 8-10 października br.), a także w skupieniu, które odbędzie się od 5 do 7 listopada br. w Siedlcach. Wszystkie szczegółowe informacje odnośnie szkoleń i podejmowanych inicjatyw można znaleźć na stronie internetowej: www.ksmsiedlce.pl. Zachęcam też do korzystania z materiałów formacyjnych: „Czas na gotów!”.

Przyzywając wstawiennictwa św. Stanisława Kostki i bł. Karoliny Kózkówny, patronów Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży, z serca błogosławię wszystkim członkom i kandydatom do KSM-u. Życzę również, aby modlitwa, właściwa formacja oraz owocna praca w oddziałach, zaowocowała przygotowaniem odpowiednich i odpowiedzialnych osób, które podejmą się służby w Zarządzie Diecezjalnym.

                       BISKUP SIEDLECKI Kazimierz Gurda

Siedlce, dnia 1 września 2021 rBrak komentarzy w “Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza GURDY zachęcający do włączenia się w formację w Katolickim Stowarzyszeniu Młodzieży”

Napisz nowy komentarz