Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w sprawie diecezjalnej zbiórki na film poświęcony ks. Stanisławowi Brzósce

23 stycznia, 2022

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego,

Drodzy Siostry i Bracia!

W przyszłym roku będziemy obchodzić 160-tą rocznicę wybuchu Powstania Styczniowego, największego i najdłużej trwającego powstania narodowego w okresie zaborów. Mimo, że ten zryw narodowo-wyzwoleńczy zakończył się klęską, to jednak w dziejach naszego narodu odegrał bardzo ważną rolę, bo pokazał ducha patriotyzmu oraz determinację społeczeństwa w dążeniu do niepodległości.

Jedną z ważnych postaci Powstania Styczniowego był ks. Stanisław Brzóska, kapłan naszej diecezji, naczelny kapelan wojsk powstańczych w randze generała i dowódca ostatniego oddziału powstańczego na Podlasiu, pośmiertnie odznaczony Orderem Orła Białego. Schwytany przez Moskali, za swoje poświęcenie i niezłomność w walce o wolność Ojczyzny, został skazany na karę śmierci. Dnia23 maja 1865 r. na rynku w Sokołowie Podlaskim,na oczach mieszkańców miasta, został powieszony wraz ze swoim adiutantem Franciszkiem Wilczyńskim.

Mimo upływu lat trwa żywa pamięć o ks. Stanisławie Brzósce. W ostatnich miesiącach powstała inicjatywa zrealizowania filmu fabularnego poświęconego jego Osobie. Dzieła tego podjął się Pan Tadeusz Syka, reżyser i scenarzysta m. in. filmu „Wyszyński – zemsta czy przebaczenie” opowiadającego o bł. kard. Stefanie Wyszyńskim.Do współpracy w tworzeniu filmu- z racji na fakt,że ks. Stanisław Brzóska był kapłanem naszej diecezji i działał na Podlasiu,a szczególnie w Łukowie – została również zaproszona Diecezja Siedlecka.Po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Kapłańskiej i Księży Dziekanów postanowiłem o włączeniu się naszej Diecezji w realizację tego dzieła, zarówno w wymiarze merytorycznym, jak również
finansowym, o które zwracali się pomysłodawcy tego przedsięwzięcia. W związku
z powyższym – bardzo proszę Was Drodzy Diecezjanie– o solidarne wsparcie tego dzieła poprzez złożenie ofiar na tacę w niedzielę 30 stycznia br.

Już dziś za otwartość, życzliwość i złożone ofiary na powyższy cel składam serdeczne podziękowanie i z serca wszystkim błogosławię

                                                                                                                                                    +Kazimierz Gurda                                                                                                                                                                             BISKUP SIEDLECKI

L.dz. 30/2022

Siedlce, dnia 14 stycznia 2022 r.Brak komentarzy w “Komunikat Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy w sprawie diecezjalnej zbiórki na film poświęcony ks. Stanisławowi Brzósce”

Napisz nowy komentarz