Historia obrazu św. Jana Nepomucena i jego konserwacji.

29 maja, 2021

Obraz olejny św. Jana Nepomucena pochodzi z 2 połowy XVIII w. Pierwotnie wisiał on w poprzednim drewnianym kościele, który został rozebrany po wybudowaniu obecnego w 1863r.. Obraz wraz z nadstawą nad chrzcielnicą w pięknej rokokowej złoconej ramie został przeniesiony do nowego kościoła i wisiał w nim do 1994 roku. W tymże roku podczas odnawiania wnętrza kościoła został zdjęty. Zawinięto go w materiał i włożono do szafy w zakrystii, gdzie ulegała ciągłemu niszczeniu.

W 2014r. przy pomocy Pana Mariana – kościelnego został odnaleziony w szafie przez ks. proboszcza i przeniesiony do kancelarii.

Obraz był już w bardzo złym, katastrofalnym  stanie zachowania. W dniu 23 października w parafii została przeprowadzona kontrola stanu zabytków przez inspektorów Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków Pana Zbigniewa Pawlaka i Pana Daniela Olszewskiego.

W zaleceniach pokontrolnych na pierwszym miejscu wskazano przeprowadzić konserwację obrazu św. Jana Nepomucena oraz odpowiednio go  wyeksponować w przestrzeni kościoła w terminie do 31 października 2020r.

W lipcu ubiegłego roku został opracowany program prac konserwatorskich przy obrazie. Opracowanie wykonała Pani Agnieszka Dziurawiec z Tarnowa – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych  im. Jana Matejki w Krakowie.

W dniu 4 września parafia zwróciła się z wnioskiem do Konserwatora Zabytków o wydanie pozwolenia na prace przy konserwacji obrazu.

 9 września 2020r. Konserwator Zabytków wydał pozwolenie i określił jakie pracę mają być wykonane. Termin wykonania prac został określony na  wrzesień bieżącego roku.

8 października 2020r. Pan Marek Grzebalski właściciel sklepu ALEX wyraził wolę pokrycia kosztów konserwacji obrazu. Wobec tego 10 października ksiądz proboszcz po uzyskaniu zgody Parafialnej Rady Ekonomicznej zwrócił się prośbą do Księdza Biskupa o stosowne pozwolenie.

28 października Kuria Diecezjalna przysłała pismo, w którym poinformowała parafię, że Ksiądz Biskup Kazimierz Gurda wyraził zgodę na renowacje obrazu św. Jana Nepomucena i ponowne umieszczenie go w kościele parafialnym w Samogoszczy.

 Następnie opracowano kosztorys i w dniu 18 listopada podpisano umowę z Pracownio Malarstwa i Konserwacji Dzieł Sztuki mgr Agnieszki Dziurawiec w Tarnowie oraz  przekazano obraz do pracowni.

Po wykonaniu wszystkich planowanych prac obraz 18 maja w 101 rocznicę urodzin św. Jana Pawła II został z powrotem przywieziony do parafii i zamontowany nad chrzcielnicą.

W ostatnim tygodniu Diecezjalny Konserwator Zabytków ks. Robert Mirończuk, Pan Mirosław Starczewski – konserwator z Siedlec oraz Pan Daniel Olszewski –inspektor WUOZ ds. zabytków ruchomych obejrzeli obraz i uznali, że został bardzo dobrze odnowiony.

W Uroczystość Trójcy Przenajświętszej odrestaurowany obraz zostanie pobłogosławiony.

Niech św. Jan Nepomucen chroni nas przed powodziami i wyprasza potrzebne łaski wszystkim, którzy przyczynili się do konserwacji i powrotu jego obrazu do kościoła.

Św. Janie Nepomucenie módl się za nami.1 komentarz w “Historia obrazu św. Jana Nepomucena i jego konserwacji.”

 1. Zofia
  21 maja, 2023

  Święty Jan Nepomucen, znany również jako Jan z Pomuka, jest jednym z popularnych świętych katolickich. Urodził się w Czechach około 1345 roku i zmarł w 1393 roku. Jako kapłan i kanonik praski, św. Jan Nepomucen wyróżniał się swoją pobożnością, mądrością i umiłowaniem sakramentu spowiedzi.

  Jego najbardziej znana historia związana jest z tajemnicą spowiedzi. Kiedy król Wacław IV żądał od niego wyjawienia treści spowiedzi żony, św. Jan Nepomucen odmówił. Z tego powodu został brutalnie torturowany i wrzucony do Wełtawy, gdzie utonął. Jego ciało zostało później odnalezione i uznane za święte. Święty Jan Nepomucen został kanonizowany w 1729 roku przez papieża Benedykta XIII.

  Litanie do św. Jana Nepomucena https://dolinamodlitwy.pl/litania-do-sw-jana-nepomucena

  Odpowiedz

Napisz nowy komentarz