Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej (27.08.2022 r.)

7 sierpnia, 2022

Drodzy Kapłani, Zelatorzy i Zelatorki oraz wszyscy członkowie kół Żywego Różańca!

Tradycyjnie w ostatnią sobotę sierpnia jako wspólnota Żywego Różańca pielgrzymujemy do Leśnej Podlaskiej. 27 sierpnia 2022r spotkamy się w leśniańskim sanktuarium, aby podziękować za wszelkie dobro, przeprosić za grzechy i zaniedbania oraz poprosić Maryję, opiekunkę Podlasia, aby wyprosiła potrzebne łaski na wszystkie problemy współczesnego świata.

Wraz z Moderatorami Rejonowymi i Diecezjalną Radą Żywego Różańca serdecznie zapraszamy na Pielgrzymkę Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej. Dyrektorium o Pobożności Ludowej przypomina, że pielgrzymka to: znak i obraz drogi do królestwa niebieskiego, podobna jest do „drogi nawróce­nia” – od uświadomie­nia sobie własnego grzechu, do osiągnięcia wewnętrznej wolności i do głębokiego zrozumienia znaczenia życia. Jest oddechem i przerwą w codziennej monotonii, bo daje człowiekowi choć trochę odmienności od zwykłego życia. Jest ulgą w troskach życia, które dla wielu, stanowią dokuczliwy ciężar. Jest też okazją do okazania chrześcijańskiego braterstwa, do zgodnego współżycia i miłości, a przede wszystkim aktem kultu, żeby spotkać się z Bogiem, przeżyć Jego obecność, otwierając przed Nim swoje serce (286). Trud pielgrzymowania do sanktuarium Maryjnego nagrodzony jest pomocą i wsparciem Maryi w procesie naszego nawracania oraz otrzymania potrzebnych łąsk i pociech przez Jej wstawiennictwo. Wobec wielu różnych zagrożeń duchowych i bezpieczeństwa naszych granic, podejmijmy pielgrzymkę, która jest formą pokuty, aby zrównoważyć zło i uprosić miłosierdzie u Boga obrażanego przez nasze grzechy. Ponownie oddajmy się pod opiekę Tej, która może nas ocalać i chronić przed złem.

W tym roku podejmiemy temat „Rozwój duchowy a różaniec”. Konferencję wygłosi ks. Teodor Sawielewicz z diecezji wrocławskiej, który jest duchowym przewodnikiem internetowej wspólnoty „Teobańkologii„. Autor takich pozycji jak: Siła różańca; Zeszyt Nowenny Pompejańskiej. 54 dni w ramionach Maryi; Różaniec w trudnych sprawach ze świętą Ritą; Zeszyt walki duchowej. 60 dni błogosławionego wzrostu. Powyższe pozycje będzie można nabyć podczas pielgrzymki.

Dyrektorium o Pobożności Ludowej stwierdza, że Podróżowanie pielgrzyma przypomina Jezusa i Jego uczniów, którzy przemierzali drogi Palestyny, by zwiastować Ewangelię zbawienia, a pielgrzymi stają się „wędrującymi głosicielami Chrystusa” (286) Niech nie zabraknie świadków Chrystusa, którzy pod przewodnictwem Matki Bożej, coraz bardziej stają się naśladowcami Chrystusa i gorliwymi współpracownikami w Dziele Zbawienia.

Podczas pielgrzymki prosimy o zarejestrowanie grup i pobranie materiałów związanych z tematem pielgrzymki „Rozwój duchowy a różaniec” opracowamych przez ks. Teodora Sawielewicza. Polecamy to wydarzenie Waszej modlitwie, prosimy zelatorów parafialnych o organizację pielgrzymek oraz obecność członków Stowarzyszenia ,,Żywy Różaniec” i wszystkich chętnych. Niech nie zabraknie nikogo, któremu droga jest modlitwa różańcowa. Ufamy, że Leśniańska opiekunka Podlasia nie odmówi nam łask, których potrzebujemy do odczytywania i wiernego wypełniania woli Boga oraz ochroni przed współczesnymi zagrożeniami naszego zbawienia.

Prosimy także wypełnić kartę zgłoszeniową, którą należy zabrać ze sobą do Leśnej Podlaskiej i przekazać w rejestracji. Dla pokrycia kosztów organizacyjnych (posiłek, materiały, ofiara dla prelegenta i zespołu muzycznego) będziemy zbierali kolektę przy rejestracji (15 zł. /osobę ). Będzie też możliwość wpłaty zebranych ofiar na rozbudowę Domu Rekolekcyjnego w Siedlanowie. Za Ofiarodawców sprawowana jest Msza Święta w każdą pierwszą sobotę miesiąca. Bóg zapłać!

Prosimy o zgłoszenia uczestnictwa parafii u dekanalnych zelatorów, bądź pod numer telefonu  696502852 do 23 sierpnia 2022. Serdecznie wszystkich zapraszamy. Bądźmy wspólnie przy naszej Matce, aby szerzyć Jej cześć oraz wyrazić swoją miłość i wdzięczność.

Diecezjalna Rada Żywego Różańca,

Moderatorzy Rejonowi i Moderator Diecezjalny
ks. Grzegorz Koc

Program pielgrzymki:

9.00 Recepcja

10.00 Rozpoczęcie

Słowo wprowadzenia

  • o. Justyn Duszczyk – Przeor
  • ks. Grzegorz Koc – Moderator Żywego Różańca

10.15 Konferencja – Rozwój duchowy a różaniec – ks Teodor Sawielewicz TEOBAŃKOLOGIA

11.15 Różaniec ŚW.

11.45 Przygotowanie do Mszy Świętej

12.00 Msza Święta pod przewodnictwem Biskupa Pomocniczego Diecezji Siedleckiej Grzegorza Suchodolskiego

13.30 Modlitwa uwielbienia Pana Jezusa z Maryją

14.15 Agapa

15.00 Koronka do Miłosierdzia Bożego.

Modlitwa

ok 16.00 Zakończenie.

Zapisy w kancelarii parafialnej . Koszt uczestnictwa (15zł) oraz autokar (35zł) . Łącznie 50 zł.

Najbliższe wydarzenia:

22 sierpnia 2022 – wspomnienie Maryi Królowej – pamiętajmy by zawierzyć Maryi świat, parafię, rodziny.

9-11 września 2022 – rekolekcje dla Diecezjalnej Rady Żywego Różańca i zastępców (obecność obowiązkowa!) oraz zelatorek/ów parafialnych w Siedlanowie.Brak komentarzy w “Diecezjalna Pielgrzymka Kół Żywego Różańca do Leśnej Podlaskiej (27.08.2022 r.)”

Napisz nowy komentarz