Apel Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy dotyczący akcji ,,POLSKA POD KRZYŻEM”

14 września, 2019

Czcigodni Księża, Osoby Życia Konsekrowanego, Siostry i Bracia!

W odpowiedzi na apel Biskupa Włocławskiego Wiesława Meringa oraz zespołu Fundacji Solo Dios Basta –organizatorów akcji modlitewnej „POLSKA POD KRZYŻEM” zachęcam wszystkich Diecezjan, aby niezależnie od tego, gdzie mieszkają, 14 września stanęli pod Krzyżem i podjęli szczerą modlitwę za Kościół oraz Nasz Naród. W ostatnim czasie doświadczyliśmy wielu zmasowanych ataków środowisk wrogich chrześcijaństwu  na Kościół, Jego naukę oraz stan kapłański. Dlatego potrzeba nam zwrócić się z wiarą ku Chrystusowi i Jego Krzyżowi, który jest znakiem zwycięstwa nad złem i szatanem. To On wskazuje drogę do lepszego życia i zbawienia.

Tego dnia, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego, na Lotnisku Areoklubu Włocławskiego odbędzie się wielkie spotkanie modlitewne z udziałem duchowieństwa i tysięcy wiernych. Wydarzenie to składać się będzie zasadniczo z dwóch części. W sobotę poprzez: sakrament spowiedzi, Mszę Świętą, konferencję, świadectwa z pomocą obrazów, muzyki i światła odkrywana będzie tajemnica Krzyża. Wieczorem rozpocznie się adoracja Najświętszego Sakramentu. Druga część to całonocne czuwanie trwające do niedzielnego poranka w święto Matki Bożej Bolesnej. Będzie to z pewnością piękne spotkanie, pełne wiary i mocy.

Zachęcam Kapłanów i wiernych Diecezji Siedleckiej do organizowania wspólnych, parafialnych oraz dekanalnych wyjazdów autokarowych do Włocławka. Wyjazd na modlitewne spotkanie „POLSKA POD KRZYŻEM” organizuje także Diecezjalne Centrum Pielgrzymkowo – Turystyczne Arka w Siedlcach. Chętni mogą się tam zapisać. Wszystkich, którzy nie będą mogli być we Włocławku, zapraszam do modlitwy w swoich kościołach, przy krzyżach misyjnych, czy wspólnie z rodziną.  Proszę wszystkich Księży Proboszczów, by zgodnie z ustaleniami przyjętymi na Radzie Dziekańskiej, w Święto Podwyższenia Krzyża Świętego zorganizowali w swoich parafiach modlitewne czuwania i adoracje przy Krzyżu. Wierzę, że będzie to dla nas wszystkich czas łaski, przemiany  i umocnienia.

Z serca Wam wszystkim błogosławię

+ Kazimierz Gurda

BISKUP SIEDLECKI

Siedlce, dnia 3 września 2019 r.

Nie mogąc być we Włocławku modliliśmy się pod krzyżem misyjnym i w parafialnym kościele.Brak komentarzy w “Apel Biskupa Siedleckiego Kazimierza Gurdy dotyczący akcji ,,POLSKA POD KRZYŻEM””

Napisz nowy komentarz