Słowo Księdza Proboszcza na III Niedzielę Wielkanocną 26 kwietnia 2020r.

23 kwietnia, 2020

Słowo Księdza Proboszcza na III Niedzielę Wielkanocną 26 kwietnia 2020r.

Drodzy Parafianie

Stan epidemii wciąż trwa. Trudno będzie, więc nam wszystkim spotkać się w kościele na niedzielnej eucharystii, ale zapewne będzie nas już więcej niż ostatnio. Stąd też kieruję do was po raz kolejny swoje słowo. Tym razem jest to słowo na zakończenie Tygodnia Miłosierdzia i jednocześnie słowo wprowadzające w Tydzień Biblijny, który rozpocznie się w najbliższą niedzielę.

We środę w czasie liturgii wybrzmiały słowa, które są bardzo często powtarzane, słowa niosące nadzieję: „Tak Bóg umiłował świat, że dał swojego Syna Jednorodzonego; każdy, kto w Niego wierzy, ma życie wieczne. Albowiem Bóg nie posłał swego Syna na świat po to, aby świat potępił, ale po to, by świat został przez Niego zbawiony.”

Jezus w tych słowach objawił Nikodemowi i nam wszystkim swoją misję, którą jest zbawienie każdego z nas. ZBAWIENIE. Nie zdrowie, nie pomyślność według naszych kategorii, nie wolność od kłopotów i zmartwień, ale zbawienie, życie wieczne. On tego daru chcę udzielić każdemu z nas, ale oczekuję od nas wiary, pełnego zaufania, zrobienia kroku ku niemu, porzucenia swoich grzesznych przyzwyczajeń i otwarcia się na nowe życie, życie w Duchu św.. A z tym wielu z nas ma poważny problem. Bo grzech potrafi człowieka z niewolić, potrafi zamknąć na Boże dary i łaski. Pan Jezus o tych, którzy pokochali swój grzech, którzy przyzwyczaili się do mówi tak: „Każdy, bowiem, kto się dopuszcza nieprawości, nienawidzi światła i nie zbliża się do światła, aby nie potępiono jego uczynków”.  Ale tak wcale nie musi być w naszym życiu. Możemy zawsze wybrać drugą opcję. Mimo swojej grzeszności, stanąć w prawdzie i zbliżyć się do Niego, pozwolić Mu by do nas dotarły promienie Jego Miłosierdzia. On tego bardzo pragnie. On nie gorszy się też żadnym z popełnionych przez nas grzechów. Bardzo bym chciał, żebyście o tym pamiętali i nie przespali czasu wielkanocnego, który jest dany na doświadczenie paschalnej radości. Ta radość stanie się naszym udziałem, gdy oczyścimy swoje serce z grzechów, gdy z wiarą przyjmiemy Zmartwychwstałego Pana w komunii świętej.

Moi Drodzy!

Przy tej okazji pragnę przypomnieć, że każdego dnia pół godziny przed mszą św. jest w kościele możliwość skorzystania z sakramentu pokuty. Nie mogąc w okresie wielkiego postu przyjść do kościoła ze względu na zagrożenie epidemiczne by skorzystać z rekolekcyjnej spowiedzi, będąc w swoich domach wzbudzaliście akt żalu, by powrócić do stanu łaski i przyjąć duchową Komunię św. jednocześnie postanawiając wyznać swoje grzechy ciężkie, gdy będzie to możliwe. Mogliśmy to czynić, bo tak uczy nas Katechizm Kościoła Katolickiego, który w nr 1452 objaśnia, że ”żal, który wypływa z miłości do Boga miłowanego nade wszystko, jest nazywany żalem doskonałym lub żalem z miłości (contritio). Taki żal odpuszcza grzechy powszednie. Przynosi on także przebaczenie grzechów śmiertelnych, jeśli zawiera mocne postanowienie przystąpienia do spowiedzi sakramentalnej, gdy tylko będzie to możliwe” i tak zalecało nam czynić Prezydium KEP.

Dziś należy pamiętać, że uzyskane w ten sposób odpuszczenie grzechów jest związane z obowiązkiem ich wyznania podczas najbliższej możliwej okazji do spowiedzi, pod karą wpadnięcia na nowo w grzech śmiertelny. Przychodzi, więc czas by zrobić sobie rachunek sumienia i przy zachowaniu odpowiednich środków ostrożności zrzucić z siebie balast własnych grzechów przez sakramentalną spowiedź. 

Robiąc rachunek sumienia nie traktujmy, jako grzechu opuszczenia niedzielnej eucharystii z powodu zagrożenia koronawirusem, gdyż mieliśmy do tego prawo ze względu na udzieloną przez Księdza Biskupa Kazimierza Gurdę dyspensę od obowiązku uczestnictwa we mszy św.. Naszą winą byłoby to, gdybyśmy nie mając możliwości uczestniczenia we mszy św. w kościele ze względu na ograniczenia wprowadzone przez władze państwowe nie uczestniczyli w niej poprzez transmisję telewizyjną, radiową lub przez internet.  Pisał o tym Ksiądz Biskup Kazimierz w swoi zarządzeniu w związku z epidemią korona wirusa z dnia 12 marca 2020r. „Skorzystanie z dyspensy oznacza, że nieobecność na Mszy niedzielnej we wskazanym czasie nie jest grzechem. Jednocześnie zachęcam, aby osoby korzystające z dyspensy trwały na osobistej i rodzinnej modlitwie oraz duchowo łączyły się ze wspólnotą Kościoła poprzez transmisje Mszy św. w radiu, telewizji lub Internecie.”.

Jak wiemy już z różnych przekazów od dnia 20 kwietnia 2020r.:–w trakcie sprawowania kultu religijnego, w tym czynności lub obrzędów religijnych, w budynku użyteczności publicznej przeznaczonym na potrzeby kultu religijnego może znajdować się 1uczestnik na 15m2 powierzchni tego budynku, oprócz osób sprawujących kult religijny, oraz

–na cmentarzu może znajdować się nie więcej niż 50 uczestników podczas jednego pogrzebu, oprócz osób sprawujących kult religijny, osób dokonujących pochowania lub osób zatrudnionych przez zakład lub dom pogrzebowy.

Stąd też obecnie w naszym kościele we mszy św. może uczestniczyć dwanaście osób w ławkach na wyznaczonych miejscach (miejsca są zaznaczone białymi kartkami naklejonymi na ławki) oraz po jednej osobie w przedsionku kościoła i pod chórem. Łącznie czternaście osób. Pozostali mogą uczestniczyć na zewnątrz kościoła zachowując od siebie bezpieczny odstęp. Jeśli nie będzie padał deszcz w niedzielę przed kościołem porozstawiam krzesełka by ci, którzy przyjdą na msze św. nie musieli w niej uczestniczyć ciągle na stojąco. Komunia św. dla tych osób będzie na schodach przed głównym wejściem. Oczywiście dyspensa księdza biskupa od obowiązku uczestnictwa w niedzielnej mszy dalej jest ważna, więc można też pozostać w domu i uczestniczyć za pośrednictwem telewizji czy radia we mszy św.. Szczególnie niech korzystają z tego osoby starsze lub chore.

Mszę św. w niedziele od 3 maja do odwołania będą celebrowane o godz. 7.00, 9.00, 11,00 i 16.00

Moi Drodzy!

Szerząca się epidemia i wprowadzone w związku z nią różne ograniczenia kazały mi odwołać lub przełożyć na inny termin wiele wydarzeń i uroczystości religijnych zaplanowanych na Wielki Post i okres Wielkanocny pisałem o tym w poprzednich tygodniach. Między innymi wśród tych uroczystości jest Pierwsza Komunia święta, której nowy termin zostanie ustalony po konsultacjach z rodzicami.

 Dziś pragnę poinformować, że w związku z obecną sytuacją w naszym kraju jak i podobną na Litwie, gdzie obecnie zarażonych jest 1398 osób i z każdym dniem zakażeń przybywa po konsultacjach z panią przewodnik podjąłem decyzję o odwołaniu pielgrzymki do Wilna i Trok w dniach 1-3 lipca br.. Bardzo proszę by osoby, które wpłaciły zaliczkę na pielgrzymkę w najbliższych dniach zgłosiły się do kancelarii i odebrały wpłacone pieniądze. Myślę, że to rozwiązanie jest najsensowniejsze na daną chwilę i będzie służyło bezpieczeństwu nas wszystkich i naszych rodzin. Miejmy nadzieję, że w przyszłości po ustaniu epidemii udamy się do Wilna do Matki Bożej Ostrobramskiej w pielgrzymce dziękczynnej.

Na koniec tego słowa pragnę serdecznie jeszcze raz podziękować parafianom, którzy potrafią w tym trudnym czasie dzielić się swoim groszem z wspólnotą parafialną. W tym tygodniu wpłynęły następujące ofiary: z Podłęża 300zł, z Podwierzbia 100zł, z Podwierzbia – 500zł., z Lipnik 100zł, z Samogoszczy 300zł, z Warszawy 100zł, z Warszawy 300zł, z Podwierzbia 100zł, z Domaszewa 100zł, z Lewikowa 70 zł, z Podwierzbia 400zł, Podłęża 100zł, z Warszawy 100zł, z Podwierzbia 200zł, z Tarnowa 100zł, z Tarnowa 100zł, z Podwierzbia 100zł, z Podwierzbia 100zł, z Samogoszczy 200zł, z Podwierzbia 100zł.

 Dzięki takiej ofiarności parafian i tych, którzy są związani sercem z naszą parafią została dokończona kolejna inwestycja: budowa chodnika od kościoła do zabytkowej plebanii oraz zrobiona opaska z kamienia wokół budynku. Ponadto na podwórku został częściowo wyrównany teren, a leżący od kilkunastu lat gruz wywieziony.

W intencji wszystkich ofiarodawców, którzy w ostatnim czasie wsparli parafię w niedziele 3 maja o godz. 7.00 odprawię mszę św. o Boże błogosławieństwo dla nich.

Gdyby ktoś jeszcze miał życzenie dołożyć swoją cegiełkę to może to uczynić w zakrystii bądź przelewem na konto parafii:

Parafia Rzymskokatolicka pw. św. Jadwigi Śląskiej w Samogoszczy 38

08-480 Maciejowice

Nr. konta: 50 2030 0045 1110 0000 0240 8200 z dopiskiem „ Na cele kultu religijnego

W piątek z cmentarza zostały wywiezione naturalne śmieci. Koszt wywozu ich wzrósł z 600zł (w 2019r)  do 750zł (obecnie). Nie prosiłem o pomoc przy załadunku nikogo ze względu na stan epidemii oraz życzliwość Tomasza Granisa, który swoją maszyna załadował je do kontenera. Ja, co nieco zamiotłem i jest czysto. Bardzo proszę byśmy na ile to możliwe ograniczali zakup wieńców, wiązanek czy zniczy. Tego naprawdę nie musi być tak wiele. Macie przecież w swoich rodzinach różne potrzeby, nieraz ktoś może choruje czy jest bez pracy. Zamiast kupować kolejny wieniec, który za kilka tygodni wyląduje na śmietniku ofiarujcie swe pieniądze, jako jałmużnę komuś, kto ich bardzo potrzebuję.

Moi Drodzy!

Przed nami XII Tydzień Biblijny, który rozpocznie się w najbliższą niedziele 26 kwietnia 2020r. Będziemy go przeżywać pod hasłem Misterium Słowa, które stało się Chlebem życia. Zechciejmy w tych dniach wziąć do ręki Biblię i częściej karmić się Bożym Słowem- Bożą Prawdą. Niech ono was pocieszy i umocni w trwającym stanie epidemii i w trwającej suszy. Bardzo proszę byście w swoich domach, całymi rodzinami zanosili modlitwę do Boga o deszcz i ustanie epidemii. Módlcie się na różańcu, koronką do Miłosierdzia Bożego i swoimi słowami tak jak umiecie.   Nie zapomnijcie również, że już od piątku 1 maja trzeba w swoim domu zorganizować nabożeństwo majowe. Znaleźć na nie odpowiedni czas i wspólnie odśpiewać Litanię loretańską. Jeśli będzie z naszych świątyń i domów płynąć modlitwa pełna wiary niebo nie pozostanie głuche. Bóg na nią odpowie.

Pozdrawiam wszystkich. Życzę udanego weekendu i przede wszystkim wiary i zdrowia. Ks. Bogusław Filipiuk- Proboszcz parafiiBrak komentarzy w “Słowo Księdza Proboszcza na III Niedzielę Wielkanocną 26 kwietnia 2020r.”

Napisz nowy komentarz